Maandag 3 juli 2017

BIMPraat Dura Vermeer zet doen, leren en ontwikkelen centraal

BIM is bij Dura Vermeer een vast onderdeel van de standaard werkmethodes geworden. Tijdens de BIMPraat over BIM bij de aannemer legden Jasper de Mink en Jeffrey Truijens uit hoe deze ontwikkeling zorgt voor exponentiële groei van BIM binnen deze aannemer.

Door Ed den Boer

Het Nationaal BIM Platform organiseerde op 17 november alweer de laatste BIMPraat sessie van 2016. Voor de bijna uitverkochte bijeenkomst over BIM bij de aannemer waren vrijwel disciplines vertegenwoordigd. Dura Vermeer bestaat al meer dan 160 jaar en heeft de ambitie om tot de top-3 meest innovatieve aannemers te horen. De afgelopen jaren is daarbij meer dan ooit het besef ontstaan dat vooroplopen de enige manier is om op de lange termijn te blijven bestaan en dat de inzet van BIM daarbij cruciaal is. Jasper de Mink en Jeffrey Truijens van Dura Vermeer gingen in op veel facetten die speerpunt zijn van deze ontwikkelingen.

Exponentiële groei BIM

Dura Vermeer werkt sinds 2008 met BIM maar heeft er de afgelopen drie jaar volgens De Mink en Truijens een speerpunt van gemaakt. “We zien een exponentiële te zien in het gebruik van BIM en de verscheidenheid van toepassingen binnen de organisatie”, aldus De Mink die veel vragen kregen en hebben beantwoord.

Lees verder: Verslag BIMPraat Dura Vermeer zet doen, leren en ontwikkelen centraal bij BIMPraat

Doen, leren en ontwikkelen

De presentatie van De Mink en Truijens was gebaseerd op drie thema’s: doen, leren in de organisatie en ontwikkelen naar de toekomst. In 2013 is het roer omgegaan en zet Dura Vermeer hoog in op de implementatie van BIM in de organisatie. “Onze visie is dat BIM in de toekomst zal worden ingezet als primaire informatiedrager en dat 2D-documenten slechts als extract van het BIM worden gebruikt”, aldus De Mink. “Dit zorgt er gedurende het gehele bouwproces voor dat informatie eenduidig, consistent, centraal en eenvoudig te vinden is. Vergelijk het met Google. Als ontwikkelende aannemers willen samenwerken, doen ze dit door te regisseren, coördineren en faciliteren.”

“We hebben in 2013 de balans opgemaakt en zijn gestart met een meerjarenplan om de organisatie ‘BIM-wise’ te krijgen. Hierbij zorgen we eerst voor bruikbare modellen die structuur, informatie en output/geometrie eenduidig in zich hebben. Hieraan liggen duidelijke afspraken en BIM-protocollen ten grondslag over onder andere BIM-basisinformatie leveringsspecificaties en daarbij is de output leidend.”

LEAN plannen

Gedurende het ontwerp, voorbereiding en bouwproces houdt Dura Vermeer regelmatig engineering sessies waarbij teams de output van het model controleren en LEAN plannen. “Tijdens deze controles en clash-controle kijken we naar het model, de integrale prestaties die zijn afgesproken en hoe dit als productiemodel is te gebruiken”, vertelde Truijens. “Voor de werkvoorbereiding is de visuele controle een grote winst. Op dat moment krijg je een gevoel bij het gebouw, de bouwplaatsinrichting en kan je bijvoorbeeld een controle doen voor kraanplaatsing en of stempels. We kunnen controleren wat er niet is en wat er niet clasht in de bouw maar ook de werkzaamheden plannen en deze visualiseren door te koppelen aan het model”, aldus Truijens.

BIM op de bouw

Werkvoorbereiders of organisatiedeskundigen zullen volgens Dura Vermeer steeds minder zichtbaar worden op het werk. “Een grote monitor niet meer weg te denken uit de bouwkeet zodat de aansturing van werklieden voor werkplannen kan worden ondersteund door aanwijzingen te geven die direct uit het model worden gevisualiseerd. Het 3D-plaatje maakt het communiceren zoveel makkelijker”, vervolgt Truijens.

Leren, investeren en ontwikkelen

Bij de adoptie van BIM is Dura Vermeer ook aan de slag gegaan met het  opleiden van het interne personeel en de externe partners. Dit proces verloopt volgens plan maar ligt niet op schema, legt De Mink uit. “We willen veel en komen er onderweg achter dat we, als we voorop willen blijven lopen, zaken ook moeten meenemen voor het beste resultaat en dat zorgt ervoor dat het ingeplande doel verder in de tijd zal worden behaald.”

[plaatje ontwikkelpiramide]

“De investeringen in het opleiden van personeel in trainingen en kennislabs zorgen voor standaardisatie en kennisdeling en -borging zodat we het fundament van de kwaliteit van onze werkzaamheden versterken. Oftewel, samen worden we beter”, vult Truijens aan.

Vanaf dit jaar worden alle nieuwe projecten in BIM opgezet waarbij ze standaard eerst visueel en daarna pas fysiek worden gebouwd. Het organisatiebreed en uniform uitrollen en ontwikkelen van de plannen wordt zichtbaar door vaste werkmethodieken en protocollen. “We vinden het belangrijk dat elke medewerker dagelijks wordt geconfronteerd met de gemaakte BIM procesafspraken en we hebben daarom laatst de meeste BIM-afspraken geprint op een muismat. Het was een ludiek idee, maar het werkt wel.”

Toekomst

De aanbevelingen van Truijens en De Mink gaven kwamen aan het eind van de BIMPraat nog eens terug. “Laat je positief verrassen en uitdagen maar geef elkaar de ruimte”, zei De Mink. “En laat jonge geesten inspireren en geef ze de ruimte om invloed uit te oefenen op het beleid. Stimuleer dwingend indien nodig maar houdt beide voeten op de grond. 

Maar bovenal, deel ervaringen en vier successen want BIM is spannend en vooral erg leuk om mee te werken om te komen tot het beste resultaat.”

BIMPraat 2017

Deze BIMPraat was de laatste in 2016 en werd zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel. De nieuwe serie onderwerpen van volgend jaar staat in de steigers en hierover volgt zeer binnenkort meer informatie op deze site en in onze social media. Experts op een vakgebied in relatie tot BIM die als gastspreker willen bijdragen aan een BIMpraat zijn van harte welkom om zich te melden bij ons team.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.