Vrijdag 31 januari 2014

Beheren 2.0; Beheren van bouwwerken met BIM

De potentie van BIM wordt nog onvoldoende benut bij het beheer van gebouwen. Dit stelt Arnold Bosch die afgelopen vrijdag is afgestudeerd aan de TU in Delft.

Door Ed den Boer, oprichter Het Nationaal BIM Platform

Bosch studeerde af op het onderzoek ‘Beheren 2.0: Beheren van bouwwerken met BIM’. Hij heeft onderzoek gedaan naar het informatiemanagement in de beheerfase van gebouwen en de mogelijke rol voor BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. Hij is begeleid door afstudeermentoren Alexander Koutamanis en Leentje Volker.

Analyse en ontwerp

Het onderzoek is verdeeld in twee delen; een analyse en een ontwerp. Met de analyse van het huidige informatiemanagement bij organisaties in de publieke sector wilde Bosch een verkenning uitvoeren van de toegevoegde waarde van BIM in de beheerfase van opdrachtgevers. Hij heeft dit vervolgens uitgewerkt in een model.

In zijn analyse concludeert Bosch dat er zeer zeker verbeterslagen kunnen worden behaald bij het beheren van bouwwerken. “De bijdrage van BIM aan het doelmatig en doeltreffend beheren van bouwwerken is in potentie substantieel”, aldus Bosch. “BIM kan helpen om de informatiestromen onafhankelijker te maken van tijd, mensen en software. De kwaliteit en structurering van de informatie neemt voor alle deelnemers in het bouwproces toe waardoor beheerders en gebruikers minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie. Door vroegtijdige simulaties en analyse kan er een dynamisch inzicht worden gecreëerd in oorzaak en gevolg waardoor zogenaamde tweede orde kosten kunnen worden beperkt. Tot op heden wordt BIM echter nog niet tot de volle potentie benut. Met een aantal verbeterslagen zou het gebruik van BIM als middel tijdens het beheer beter tot zijn recht kunnen komen”, aldus Bosch die in zijn onderzoeksverslag ook diverse aanbevelingen doet.

In een ontwerp wordt op basis van de analyse een concreet model voor BIM in de beheerfase uitgewerkt. Hierin wordt duidelijk dat BIM alleen niets gaat veranderen. Het zal een wisselwerking moeten zijn tussen veranderingen in de beheerorganisatie en veranderingen in de manier waarop BIM op dit moment gebruikt wordt.

Het Nationaal BIM Platform

De zaal aan de TU Delft zat behalve familie en vrienden vol met ook vertegenwoordigers uit de bouwsector waaronder de Brink Groep, Rijksgebouwendienst, Planon en de Hogeschool van Rotterdam. Arnold is naast zijn afstuderen tevens analist voor Het Nationaal BIM Platform en in die rol analyseert wetenschappelijk onderzoek en schrijft hij verslagen naar aanleiding van congressen voor HNBP. Het Nationaal BIM Platform feliciteert Arnold dan ook met dit resultaat.


De link naar dit onderzoek is niet meer beschikbaar.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.