Redactie Donderdag 9 november 2017

RVO: lusten en lasten crux energiebesparing vastgoed

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft eind oktober een checklist gepubliceerd waarmee het probleem van de zogenaamde split incentive bij energiebesparende maatregelen in de vastgoedsector kan worden beslecht.

Het document helpt toezichthouders makkelijker in gesprek te komen met gebouweigenaren en huurders bij het nemen van energiemaatregelen. Nadruk ligt de gezamenlijke investeringen én opbrengsten, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op 23 oktober is het document door Selina Roskam van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en lid Platform Duurzame Huisvesting overhandigd aan Emile Pilage van Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Split incentive

Bedrijven in de vastgoedsector zijn tegen de achtergrond van het Energieakkoord verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en lokale overheden moeten het toezicht hierop intensiveren. Een knelpunt is echter de zogenaamde ‘split incentive’ waardoor de lusten en lasten oneerlijk zijn verdeeld. Gebouweigenaren investeren in energiebesparing en de huurders profiteren van een lagere energierekening.

Het Platform Duurzame Huisvesting wil deze split incentive oplossen en heeft hiertoe dus een checklist gemaakt. Daarin kunnen toezichthouders niet alleen zien welke energiebesparende maatregelen nodig zijn maar ook wie verantwoordelijk is voor de betreffende maatregel: de gebouweigenaar of de huurder. De toezichthouder kan beide partijen daar vervolgens op wijzen.

Het Platform Duurzame Huisvesting is regiepartner en aanspreekpunt om de Nederlandse bedrijfshuisvesting versneld en grootschalig te verduurzamen. Het wordt organisatorisch ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/infographics/infographics-split-incentive

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.