Redactie Maandag 4 december 2017

Autodesk en Esri werken samen aan BIM en GIS

Autodesk en Esri hebben afgelopen maand een samenwerking aangekondigd waarin beide bedrijven 3D-ontwerp modelinformatie in BIM en ruimtelijke informatie of Geografisch Informatie Systeem centraal stellen binnen projecten, meldt CAD & Company. John de Leeuw schrijft erover op de blog van het bedrijf.

Gebruikers zijn volgens CAD & Company door de samenwerking beter in staat om optimalisaties door te voeren tijdens de planning, het ontwerp, de constructie en beheerfasen van projecten en zo slimmere beslissingen maken en ontwerpen sneller optimaliseren. Dit zorgt er weer voor dat vergunningen sneller kunnen worden verleend en de projectkosten dalen. Bovendien biedt de samenwerking een verbeterde context over hoe nieuwbouw- en renovatieprojecten in verhouding staan tot hun omgeving en het ecosysteem. Tot slot hoeven gebruikers niet alleen te focussen op wat er uiteindelijk moet gaan worden ontworpen en gerealiseerd, maar ook op de waar en waarom. Dit leidt tot een meer duurzame en toekomstbestendige infrastructuur, aldus CAD & Company.

Belang samenwerking Autodesk en Esri

De samenwerking tussen Autodesk en Esri is volgens CAD & Company belangrijk, omdat er wereldwijd behoefte is aan nieuwe mogelijkheden om beter te kunnen plannen en ontwerpen. CAD & Company benoemt onder andere de groeiende populatie en verstedelijking en klimaatverandering. “Het is belangrijk om gegevens rondom klimaatverandering en populatiegroei in een zo vroeg mogelijk plan- en ontwerpstadium in beeld te krijgen”, schijft John de Leeuw van CAD & Company in zijn blog. “Daarnaast kunnen ook lokale en specifieke problemen aan de orde komen, zoals waterhuishouding, bodembelasting, biodiversiteit en ecologie. Om al deze gegevens te evalueren is een combinatie van GIS- en BIM-data cruciaal. Met geïntegreerde GIS- en BIM-data binnen infrastructuurprojecten kijk je niet meer geïsoleerd naar een project. Je bekijk een project vanuit de directe omgeving.”

Directer en meer gebruiksgemak

Momenteel kunnen AutoCAD-gebruikers via de ArcGIS-plugin al DWG-tekeningen verrijken met kaartmateriaal, luchtfoto’s en GIS-features. Gebruikers van AutoCAD Map 3D en AutoCAD Civil 3D kunnen dit zonder plugin via de standaard Feature Data Object-connecties. Tot op zekere hoogte bestaat er dus al een GIS-integratie binnen Autodesk-oplossingen maar deze integratie is vooral gericht op 2D en niet op BIM, aldus De Leeuw. “Met de samenwerking hopen Autodesk en Esri de GIS- en BIM-integratie nu dus directer, bi-directioneel en met meer gebruiksgemak te maken. Zo kun je GIS-data op een robuuste manier benaderen om de bestaande omgeving op te bouwen binnen een omgevingsmodel voor planning, voorlopig ontwerp en beheer. Ook kun je BIM-data wegschrijven met minimaal informatieverlies naar ArcGIS-databases. En er is native toegang tot BIM-data vanuit Esri-applicaties, zoals object- en materiaalgegevens om beheer en onderhoud te stroomlijnen.”

Lees verder: CAD & Company

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.