Redactie Dinsdag 13 februari 2018

RUG: 'Nederlandse bouw moet meer innoveren'

De Nederlandse bouwsector wacht te lang met innovatie en daarom is het belangrijk dat de sector weer gaat innoveren. Dit vinden volgens diverse media onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

In het onderzoek onder leden van Bouwend Nederland komen de onderzoekers Killian McCarthy, Thijs Broekhuizen, Annika Zwaneberg en Viktoria Undesser van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar innovatie en het vermeende gebrek daaraan in de bouw tot de conclusie dat de Nederlandse bouwsector te lang wacht met innovatie. Het is volgens hen daarom zeer belangrijk dat de Nederlandse bouwsector weer gaat innoveren.

Theoretisch staat hiervoor niets in de weg, maar de bouwbedrijven houden volgens de onderzoekers nog steeds vast aan de kostenbesparingen die hen door de crisis van de afgelopen jaren hebben geholpen. Kostenbesparingen en uitbesteding hebben laatste jaren de voorkeur gekregen boven investeringen in nieuwe kennis en technologie. Dit kwam onder meer door de financiële crisis in de bouw van de afgelopen jaren. Hierdoor is stevige prijsconcurrentie ontstaan. Deze prijsconcurrentie had twee gevolgen. In de eerste plaats een toegenomen concentratie in de sector door faillissementen en fusies en overnames. Ten tweede, een gewijzigde investeringsagenda, waarbij kostenbesparing en uitbesteding dus de voorkeur kregen boven investeringen in nieuwe kennis en technologie.

Ga investeren

Beide ontwikkelingen zijn schadelijk voor de bouw, en daarmee voor de industrie en de hele Nederlandse economie, aldus de onderzoekers. Zeker omdat de Nederlandse bouwbedrijven op dit moment nog steeds blijvend op zoek zijn naar mogelijkheden om kosten te besparen. Op deze manier kunnen ze nu ook niet groeien. De onderzoekers adviseren bouwbedrijven daarom om toch snel aan de slag te gaan met innovatie, aangezien de bedrijven door te investeren in nieuwe kennis, technologie en producten en diensten juist wel kunnen groeien. Bovendien biedt volgens hen het gunstige economische tij bouwbedrijven de ruimte om te experimenteren.

Reactie Bouwend Nederland

Bouwend Nederland reageert op de eigen site op het onderzoek en wijst erop dat aanbestedingen nog altijd weinig ruimte laten voor innovatieve oplossingen. “Leden van Bouwend Nederland signaleren dit al een tijdje. Zoals de onderzoekers concluderen zijn er voldoende innovaties maar worden ze nog niet altijd toegepast. Veel innovaties blijven door de beperkte uitvraag op de plank liggen. Goed voorbeeld hiervan zijn de oplossingen die de bouw- en infrasector heeft ontwikkeld voor het herstel van aardbevingsschade”. De onderzoekers van de RUG zijn op hun beurt kritisch. Ze vinden het opvallend dat in de bouw op papier aan alle randvoorwaarden is voldaan om te komen tot succesvolle innovatie. “Alle ingrediënten zijn aanwezig. Bouwbedrijven hebben het geld en de ervaring. Bovendien kent de bouw een cultuur en traditie van samenwerken. We zouden veel meer innovaties van deze sector mogen verwachten dan we terugzagen in ons onderzoek”, aldus onderzoeker Killian McCarthy van de RUG.

Meer informatie

Het onderzoek werd gefinancierd door NWO en uitgevoerd in samenwerking met Bouwend Nederland, het Architectenbureau van Manen en Zwart BV, de Branchevereniging van Architectenbureaus (BNA) en de afdeling Economische Zaken van de Gemeente Groningen.Het onderzoek Changing Foundations: A Study of the Challenges and Strategic Opportunities Facing the Dutch Construction Industry van de Rijksuniversiteit Groningen is hier te lezen.

In het blog Strategies for Increasing Profitability: Insights from the Construction Industry bespreken de onderzoekers de voor- en nadelen van vijf strategieën om de winstgevendheid in de bouw te vergroten.

Bron: Cobouw

Bron: Bouwend Nederland

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.