Redactie Woensdag 7 maart 2018

Rijkswaterstaat en CROW ontwikkelen kennis voor infrasector

Rijkswaterstaat en het kennisplatform CROW hebben een raamovereenkomst gesloten om samen met deelnemers uit de infrasector nieuwe kennis, innovatie en regelgeving te ontwikkelen.

Volgens de samenwerkende partijen moet de ontwikkelde kennis breed worden gedeeld en toegepast. Dit moet de gehele inframarkt, zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers, voordeel opleveren en uiteindelijk leiden tot innovatievere en slimmere infraprojecten opleveren. Binnen de raamovereenkomst levert Rijkswaterstaat financiële bijdragen aan de kennisprojecten van CROW en brengt kennis en ervaring in. De hoogte van deze bijdragen zullen door Rijkswaterstaat jaarlijks worden vastgesteld, nadat er overeenstemming is over een jaarprogramma. Het uitgangspunt daarbij is dat ook andere partners een financiële bijdrage aan deze projecten gaan leveren.

Projecten

De projecten die in het kader van de samenwerking worden ondernomen, richten zich vooral op wegen, beton, waterbouw en geotechniek. Kennisplatform CROW gaat hiervoor inventariseren welke wensen er in de infrasector zijn om voor deze onderwerpen nieuwe projecten te starten. De deelnemers aan deze projecten stellen gezamenlijk rapporten, richtlijnen en aanbevelingen op, die voor de gehele infrasector beschikbaar zijn.

Vervanging SBRCURnet

Daarnaast neemt CROW met deze overeenkomst de rol over van SBRCURnet, de kennisinstelling die per 1 januari 2018 is opgehouden te bestaan. Rijkswaterstaat was één van de financiers van SBRCURNet. Niet alleen start CROW straks nieuwe kennisprojecten, ook neemt het alle bestaande SBRCURnet-producten, zoals rapporten, richtlijnen en aanbevelingen, op het gebied van grond-, weg- en waterbouw over. CROW zal deze actueel houden. Verder rond het kennisplatform acht lopende kennisprojecten van SBRCURnet af en bekijkt ze met financiers of ze twee projecten kan oppakken die nu nog ‘on hold’ staan.

Bron: Rijkswaterstaat 

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.