Redactie Maandag 12 maart 2018

PelserHartman 3D-scant Smitgemaal Kinderdijk

PelserHartman heeft, in samenwerking met ingenieursbureau Movares, een 3D-scan gemaakt van het Smitgemaal in Kinderdijk voor het BIM-ontwerp en realisatie van bouwkundige aanpassingen.

De 3D-scanspecialist heeft het gehele interieur en exterieur van het gemaal in Kinderdijk, onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk, volledig 3D ingemeten voor het ingenieursbureau. Movares gaat deze data gebruiken voor de haar gegunde renovatie van het gebouw door eigenaar Waterschap Rivierenland. Tijdens deze renovatie worden de huidige dieselmotoren door elektromotoren en is het gebouw toe aan een bouwkundige opknapbeurt en wordt er mogelijk een publieke educatieve functie aan toegevoegd.

BIM-model maken

Op basis van de nu gerealiseerde scandata maakt Movares een 3D-model dat als basis wordt gebruikt voor het ontwerp en de realisatie van de bouwkundige aanpassingen. Met de aangeleverde pointclouds kan het ingenieursbureau een BIM-model van het monumentale pand maken. “De meerwaarde van PelserHartman is dat ze kijken naar de constructieve items van een monument. Ze hebben veel ervaring met het in kaart brengen van oude panden en het omzetten naar een digitaal model. Vervolgens kijken ze op basis van het model wat belangrijk is bij een renovatie. Dat levert nieuwe inzichten op”, aldus Aydemir Çetin van Movares. “Wij kijken naar een tekening of baseren ons op een inspectie, eigenlijk best traditioneel. De pointclouds en HD-foto’s die de 3D scanspecialisten ons hebben aangeleverd, vormen een basis waarop wij verder kunnen doorontwikkelen.”

Verdere samenwerking

Met het inscannen van het Smitgemaal is de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking tussen het ingenieursbureau en de 3D scanspecialist. Een van de toekomstige projecten van beide partijen is het ontwikkelen van een norm voor laserscandata. Op dit moment bestaat een dergelijke norm nog niet. Dat betekent dat lang niet iedereen die 3D scant, ook data van kwaliteit aanlevert. Met deze norm moet daar verandering in komen. PelserHartman startte al in 2016 met het ontwikkelen van een richtlijn om het inwinnen van 3D data aan banden te leggen. Het Rijksvastgoedbedrijf gaf de 3D scanspecialist de opdracht voor het uitvoeren van toegepast onderzoek inzake pointclouds en BIM. Dit zou kunnen leiden tot dé norm voor 3D scannen, aldus de specialist.

Bron: PelserHartman

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.