Toine Bullens Dinsdag 21 maart 2017

Data in een BIM als contractstuk? Waarom niet?

Waarom wordt de data in een BIM niet gebruikt als contractstuk? Waarom wordt de opgebouwde database niet 1 op 1 ingezet? Waarom toch steeds die moeite om alle gegevens op een tekening te krijgen?

Het lijkt erop dat het nog altijd de algemene opinie is dat een BIM ‘slechts’ een secundaire informatiebron is.Jammer, denk ik! De inhoud van een BIM wordt op gestructureerde wijze opgeslagen in een database. En die groeit en groeit tijdens een ontwerpfase met gegevens over een bestaande situatie, het ontwerp van het toekomstige gebouw, informatie over de te gebruiken producten, enzovoort. Het BIM bestaat uit objecten, zoals wanden, kozijnen en vloeren. Deze objecten bevatten grafische informatie over de verschijningsvorm en niet-grafische informatie zoals de materialisering.

Bij een BIM draait alles om de inhoud, de informatie

Ondanks deze zorgvuldig opgebouwde database kiest men er vaak voor, bijvoorbeeld bij het doen van een aanbesteding om een geschikte partner voor realisatie te selecteren, om tekeningen te sturen. Ofwel een platgeslagen versie van het gebouwmodel. Een gemiste kans mijns inziens, omdat er veel intelligentie verloren gaat bij het verbreken van de relatie tussen een object en de eigenschappen daarvan. Informatie die wel in een BIM staat.

Waarom dan niet?

De belangrijkste reden om het BIM niet voor contractvorming in te zetten, is dat het gebruik van een BIM in een project veelal als bijkomstigheid wordt gezien. De partijen die deze bijkomstigheid hebben ontwikkeld, nemen, misschien wel terecht, geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Maar dat kan anders geregeld worden. Door vooraf te definiëren hoe een BIM er ten tijde van de aanbesteding uit moet zien en dit vast te leggen in een overeenkomst. Het model evolueert dan tot primair gegevensbestand. Natuurlijk worden er ook tekeningen uit het BIM gegenereerd die informatie bieden over het toekomstige gebouw. De bron van deze producten heeft dan echter dezelfde status als het product zelf.

Goed voorbeeld doet volgen

Een goed voorbeeld van dit principe is de benadering van Rijkswaterstaat in een aantal pilotprojecten. Bij de uitvraag van deze projecten heeft RWS een zogenaamde dataroom ingericht. Dit is een database waarin alle objecten waaruit een bouwwerk of constructie bestaat opgenomen zijn, inclusief eigenschappen die voor RWS relevant zijn. De objecten hebben een relatie met grafische informatie als tekeningen of driedimensionale modellen die ook onderdeel zijn van de dataroom. Dit komt dus overeen met de relatie tussen objecten en eigenschappen in een BIM. Daarnaast vraagt RWS via een informatieleveringsspecificatie haar opdrachtgevers de informatie op dusdanige wijze op te leveren, dat ze direct te importeren zijn in de dataroom van RWS. In deze specificatie wordt ook verwezen naar een objectenbibliotheek die weer voorschrijft welke eigenschappen een object moet bezitten. Op deze manier weet de dienst zeker dat alle informatie over haar areaal op dezelfde gestructureerde manier is opgeslagen. Kostbare inventarisaties behoren daardoor tot het verleden.

Wanneer meer opdrachtgevers deze benadering hanteren, denken opdrachtnemers wel twee keer na voordat ze een intelligent opgezet systeem ontmantelen en slechts de output gebruiken om informatie over te dragen. Het maakt daarbij in mijn ogen niet uit of het nu de bouwer is of de opdrachtgever die informatie nodig heeft. Met een zorgvuldig opgebouwde database kan iedereen verder.


Vier blogs

De eerste blog van Toine Bullens van Brink Management / Advies (onderdeel van de Brink Groep) behandelt de wijze waarop een dergelijke structuur tot stand komt en de randvoorwaarden die daarbij gelden. Bullens pleit ervoor het gebruik van BIM te integreren in de informatiemanagementstrategie en -structuur van een project of organisatie. In het verlengde daarvan vraagt hij in het tweede blog aandacht voor organisatie- en informatiestructuren. Het derde blog bouwt verder op deze basis; data in een BIM kan gebruikt worden als contractstuk mits de daarvoor benodigde structuur goed is gespecificeerd. In het laatste blog gaat het vooral om samenwerken en die samenwerking komt, zoals al gesteld in het vorige blog over het gebruik van BIM-data als contractstuk, het best tot z’n recht als onderdeel van de informatiemanagementstrategie, zoals besproken in het eerste blog van deze reeks.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.