Redactie Donderdag 12 april 2018

STABU moet reorganiseren als gevolg van groei BIM

STABU heeft een transitieplan aangekondigd om te komen tot een herpositionering. Doel van de reorganisatie is om de kennis die afgelopen decennia is ontwikkeld niet verloren te laten gaan maar te behouden voor nieuwe toepassingen in relatie tot de ontwikkelingen rond BIM. Dit schrijft voorzitter Hans Elsinga namens het STABU-bestuur op de site naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag.

De rode draad in dit ‘transitieplan’ van STABU is, dat de STABU-data is aan te merken als 'van maatschappelijk belang', aldus bestuursvoorzitter Hans Elsinga (foto rechts) op de eigen site. “Dit wordt thans, net zo als in de beginjaren, onderkend door de overheid, opdrachtgevers in de bouw en verschillende brancheorganisaties in de bouw- en installatiesector.”

Nieuw technologisch platform

STABU schrijft hierbij dat de oorzaak voor de reorganisatie er deels in zit dat de organisatie haar uitgegeven systematiek geregeld heeft moeten aanpassen om in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. STABU2 dateert uit 1991 en is opgebouwd in een databasestructuur met het doel de interne inspanningen voor het beheer en onderhoud van de data te beperken en ook de data nog meer te standaardiseren. Daarnaast verandert de technologie in de bouw volgens de organisatie snel waardoor de kennisproducten van STABU moeten worden doorontwikkeld. Dit vraagt om inspanningen die budgettair en qua capaciteit niet meer door de huidige organisatie en werkwijze kunnen worden gerealiseerd.

De afgelopen 40 jaar is 1.600 miljard euro omzet uitgevraagd met STABU-bestekken en op basis van cijfers van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwend Nederland blijkt dat jaarlijks nog steeds 65% tot 80% van alle werken uitgevraagd wordt op basis van een traditioneel STABU2-bestek. Daarmee is STABU2 voor de bouwsector de facto standaard, aldus STABU zelf. De verwachting is volgens de organisatie dat dit de komende jaren zal worden gecontinueerd maar dat er een overgang zal plaatsvinden naar een uitvraag op basis van andere contractvormen (UAV-GC) en dit met behulp van BIM. Volgens STABU is er ook binnen BIM behoefte om informatie over de kwalitatieve beschrijving van bouwelementen te koppelen en dus ziet de organisatie het als haar primaire opdracht om transitie door te maken naar een nieuw technologisch platform.

Rol bestekschrijvers

STABU heeft naar eigen zeggen wel inspanningen gedaan om de stichting financieel zelfstandig te houden. Maar de afgelopen jaren is de verhouding van kosten en baten echter verslechterd en was het noodzakelijk om in te krimpen, staat op de website van STABU. Oorzaak hiervan is dat architectenbureaus door de crisis kleiner zijn geworden of gefuseerd. Het aantal bestekschrijvers is grofweg gehalveerd en de rol van bestekschrijvers wordt kleiner, aldus STABU. Bouwers en installateurs nemen de rol van architecten, adviseurs en bestekschrijvers over en dus slinkt de traditionele klantenkring die betaalt voor het gebruik van de STABU-producten, aldus het bericht.

Stichting STABU is ruim 40 jaar een begrip in de bouw- en installatiesector en de ‘core business’ van de stichting is het ontwikkelen van een digitale specificatie systematiek. Het huidige STABU is een stichting met participanten uit de diverse bouwsectoren.

Bron: STABU

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.