Redactie Maandag 16 april 2018

Autodesk verbetert platform BIM360

Autodesk rolt deze maand de verbeterde versie van haar platform BIM360 uit en heeft inmiddels hiervoor al een aantal aanpassingen gedaan. Die moeten de onderlinge samenwerking tussen de verschillende producten binnen BIM360 optimaliseren. Dit bericht Itannex op haar website.

Autodesk is onlangs overgestapt naar een verbeterde versie van BIM360 en heeft, met het oog op de uitrol naar de markt, enkele wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen binnen het verbeterde BIM360 moeten ervoor gaan zorgen, aldus de specialisten van reseller Itannex, dat de verschillende onderdelen van het platform, zoals data, processen en workflows, beter met elkaar integreren en ervoor gaan zorgen dat BIM360 het eerste platform wordt dat ontwerpers en constructeurs kunnen gebruiken om projecten van ontwerp tot realisatie op te leveren.

Eigenschappen verbeterde platform

Binnen het geupdate BIM360 zijn nu vier producten beschikbaar: BIM360 Docs, BIM360 Design, BIM360 Build en BIM360 Glue. De belangrijkste veranderingen die hierbij worden doorgevoerd zijn:

  • Het huidige BIM360 Team wordt niet meer verkocht. De huidige abonnementen voor deze toepassing kunnen nog wel worden verlengd en huidige eindgebruikers krijgen toegang tot BIM360 Docs.
  • BIM360 Design is nu de naam van het voormalige Collaboration for Revit. Deze oplossing is binnen het verbeterde BIM360 de meest belangrijke release. Voor deze toepassing heeft Autodesk nieuwe functionaliteit toegevoegd, zoals Revit Cloud Worksharing, een module voor document management, een toegevoegde module voor design collaboration, administratieve modules voor account- en projectbeheer en Autodesk Desktop Connector.
  • Ook BIM360 Field krijgt met BIM360 Build een andere naam en is eveneens voorzien van verbeterde functionaliteit, waaronder document management, design collaboration, insights, projectadministratie, account-administratie en toegang tot de oude versie van BIM360 Field.
  • BIM360 Plan is niet in het nieuwe platform opgenomen. Deze oplossing blijft apart beschikbaar op het oude platform.

Meer informatie BIM360

Meer informatie over de verschillende onderdelen van het verbeterde BIM360 staat hier

Bron: Itannex 

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.