Redactie Maandag 14 mei 2018

Aangepast Bouwbesluit verplicht Label C voor kantoren in 2023

Nieuwe en bestaande kantoren groter dan 100 vierkante meter moeten per 2023 verplicht energielabel C hebben. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken (ook verantwoordelijk voor bouwbeleid) heeft dit in het Bouwbesluit laten opnemen, meldt Cobouw.

De website van Cobouw citeert het gewijzigde Bouwbesluit: “Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter.” Kleine kantoren tot 100 vierkante meter worden uitgesloten van de plicht.

Energieakkoord

De verplichting label C in te voeren volgt uit het Energieakkoord dat op 6 september 2013 is overeengekomen door ruim 40 partijen, waaronder de overheid. Ook door het Regeerakkoord van Rutte III is de maatregel nodig. Het kabinet streeft naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030. Voor de utiliteitsbouw (waaronder kantoorgebouwen) komt dat neer op 3 Megaton CO2-reductie. De label C-verplichting voor kantoren in 2023 is hiermee ook een eerste stap op weg naar deze CO2-doelstelling.

Bron: Cobouw

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.