Redactie Maandag 11 juni 2018

Overheden willen Bouw en Techniek Innovatiecentrum

De ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland hebben op 6 juni een intentieverklaring getekend voor de oprichting van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum.

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) gaat onderdeel uitmaken van de Bouwagenda. Het ontwikkelen van innovatie binnen de bouw- en technieksector is voor het welslagen van de doelstellingen van de Bouwagenda essentieel, aldus de betrokken partijen. Zeker als het gaat om het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen.

Bundeling krachten

Binnen het op te richten kenniscentrum gaan de deelnemende overheden, kennisinstellingen en marktpartijen hun krachten bundelen voor langjarige kennisprogramma’s, zo staat in de intentieverklaring (pdf). Deze kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties te realiseren. Het BITC zorgt er tevens voor dat de bouw- en techniek sector beter worden verbonden met het topsectorenbeleid van het Rijk en wordt de aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de bouw- en technieksector herkenbaarder en krachtiger gemaakt.

Start BITC

Nu de intentieverklaring is getekend, gaan twee kwartiermakers, Peter Paul van 't Veen van TNO en Henk Visscher van het samenwerkingsverband 4TU.Bouw, aan de slag en gaan met de partners het kenniscentrum verder vormgeven.

Bron: Bouwagenda

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.