Redactie Donderdag 5 juli 2018

Verslag BIMPraat over Innoveren met BIM

Innoveren met BIM vraagt om uitstekende modellen en kun je alleen krijgen als je hierover vooraf duidelijke afspraken maakt. Dat is de stelling van de BIM-experts Joeri Koehof en Niels Groot van bouwbedrijf De Nijs & Zonen tijdens de BIMPraat over innoveren met BIM. “Je moet niet bang zijn om elkaar te helpen en elkaar te laten zien waar de kracht van innovaties toe kan leiden”, aldus Koehof.

Door Ed den Boer

De deelnemers aan de BIMPraat kregen waar ze voor waren gekomen; inzicht in de innovaties die Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen toepast. In een interactieve bijeenkomst werden veel vragen beantwoord. “Om innovatie met behulp van BIM mogelijk te maken, moet de focus liggen op informatie-uitwisseling”, is de overtuiging van BIM-manager Joeri Koehof van De Nijs. “Modellen moeten gewoon goed zijn en pas dan kun je verder met die informatie. Samen met BIM-regisseur Niels Groot was Koehof gespreksleider tijdens deze BIMPraat.

Het lijkt moeilijker dan het is

Koehof en de Groot zijn enthousiaste voortrekkers van BIM. “Iedereen is bezig met innoveren, oftewel verder verbeteren van producten, diensten en service”, aldus Koehof. “Dit lijkt wellicht moeilijker dan het is. Soms heb je dit nog niet eens in de gaten dat bepaalde processen eigenlijk ingeslepen gewoontes zijn.”

Innoveren met BIM vraagt volgens Koehof en Groot om informatie-uitwisseling die altijd op een eenduidige en gestructureerde wijze moet gebeuren. Alleen dan is informatie herleidbaar en herbruikbaar. “Belangrijk hierbij is dat alles schakels in het bouwproces zich realiseren dat de door hen overgedragen informatie fungeert als de bron voor de activiteiten van de volgende schakel”, zegt Groot. “Innovatie op die activiteiten is alleen mogelijk met goede geometrische datamodellen en dan moeten we soms gewoon terug naar de basis en opnieuw uitleg geven over wat wij verwachten. Maar ook wat de volgende partij in de keten van ons verwacht.”

Kwaliteit en structuur

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen innoveert succesvol met BIM. Koehof en Groot gaven tijdens deze BIMPraat diverse voorbeelden waarom de kwaliteit en structuur van modellen zo belangrijk is. “Als we voor een middelgroot werk de data in het BIM-model goed op orde hebben, is dat pure winst. In het traditionele proces had ik misschien een werkvoorbereidingstijd van wel drie weken nodig, terwijl we dit met de juiste data kunnen terugbrengen tot 1 à 3 dagen. Dan heb je de data ook nog eens beschikbaar voor het beheer en onderhoud. Daar mag dus best tijd in geïnvesteerd worden”, vindt Koehof.

Open BIM en BasisILS

Bij De Nijs weten ze wat er nodig is en dat nog vele afspraken moeten worden vastgelegd en gestandaardiseerd. Het bedrijf is goed op weg met de BIM basis ILS, de vastomlijnde afspraken in de Informatie Leverings Specificatie, om de data van alle leveranciers en adviseurs goed in modellen te krijgen. “Open BIM is voor ons de standaard”, zegt Groot. “Dat leggen we voorafgaand, tijdens en na het bouwproject uit aan onze partners en co-makers. Gezamenlijk leren we van elkaar hoe de juiste data ons leven steeds makkelijker maakt. Om al deze afspraken verder te brengen zijn we met vele partijen in gesprek en hierbij is de uitbreiding die we nodig vinden gemeld om te worden opgenomen in de BIM-Basis ILS die op deze manier steeds beter wordt.”

BIM voor tijdelijk situaties en veiligheid

Allerlei technieken om slimmer, sneller en efficiënter maar ook veiliger te bouwen worden toegepast. Elke bouwplaats wordt gescand middels laser- en fotoscanning. In het BIM-productiemodel wordt allerlei data toegevoegd. “Hierin gaan we best ver om de fouten zoveel mogelijk te elimineren die we voorafgaand aan het productieproces kunnen bedenken. Zo hebben we voor de steigerbouwer het model van nieuwbouw of renovatiewerk zodat hij zijn steigers per fase kan intekenen. Gekoppeld aan de planning maakt dit zichtbaar waar en wanneer je bewerkingen kunt uitvoeren”, legt Koehof uit.

Logistiek

Het bouwplaatsmodel wordt ook gebruikt om te checken hoe de logistiek tot zijn recht komt. “Niet zelden zijn we aan het werk in een binnenstad met nauwe toegangswegen, omwonenden en winkelend publiek”, vertelt Groot. “Die willen we beschermen en zo min mogelijk hinderen. Met eenvoudige software maken we de mogelijke problemen inzichtelijk, zoals een vrachtwagen die een bocht niet kan maken, een kraan die net niet bij een onderdeel kan of een hulpconstructie die niet zal passen. Maar ook de kraandrijver die middels een iPad met het model exact weet wanneer zijn volgende vracht komt en waar hij deze dan op de bouwplaats moet plaatsen.”

Innovatie als gewoonte is duurzaam

Begin dit jaar kwam De Nijs in het nieuws door het gebruik van camera’s die in een kraan hangen en die middels het programma Pix4D een dagelijkse update maken van de voortgang. Deze 3D-beelden worden over het model gelegd en gekoppeld aan de planning. Op deze manier ontstaat een realtime voortgangscontrole. De inzet van drones is ook voor deze professionals niet langer een kinderspel. “Soms is er geen ruimte om goed te scannen en dan is een drone met een camera en de juiste software superhandig”, legt Niels Groot enthousiast uit.

Niet alle innovaties zijn hightech, maar wel doordacht. De ‘Lego-blokken’ die worden gemaakt met het beton dat overblijft, zijn zo’n voorbeeld. Weggooien is niet duurzaam en er is altijd weer ruimte voor verbetering of een oplossing die iets oplevert, aldus de sprekers.

Innoveren is ‘samen gewoon doen’

Koehof besluit dat de toekomst van De Nijs er veelbelovend uit ziet. “We zoeken continu naar betere oplossingen voor bestaande problemen om ons productieproces te optimaliseren”, vertelt Koehof. “We zijn op weg naar ‘informatie-gestuurd’ werken en zo leveren onze modellen meer dan alleen gebouwinformatie die ook na de productie bruikbaar is. We gaan in de juiste richting maar hebben nog een lange weg te gaan en hierbij is samenwerking en goed naar elkaar luisteren over wat er nodig is de belangrijkste eigenschap voor elke partij in het bouwproces.”

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.