Redactie Dinsdag 10 juli 2018

VNG initieert pilots voor samenwerken in BIM

Nederlandse gemeenten moeten intensiever gaan samenwerken op het gebied van BIM in het kader van onder meer het Omgevingsdomein. De belangenvereniging voor gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft hiervoor verschillende pilots opgestart.

De VNG wil, naar aanleiding van een eerdere sessie in maart 2017 samen met BIM Loket, de pilots het gebruik van BIM bij gemeentes verder bevorderen en het daarnaast mogelijk maken dat gemeentes op dit gebied nauwer met elkaar gaan samenwerken. Door de samenwerking moet een ontwikkelproces op gang worden gebracht en moet de kennis en het inzicht in BIM bij gemeenten worden verbeterd, zodat binnen gemeentes op dit terrein beter wordt samengewerkt en dat ook binnen de keten, van initiatief tot en met realisatie en beheer, beter wordt samengewerkt met marktpartijen, zoals bouwbedrijven.

Drie trajecten

Binnen het ontwikkelingstraject Pilotstarter van de VNG zijn er voor BIM drie pilottrajecten voor BIM opgestart. Het eerste traject is de Routekaart BIM voor gemeenten. In dit samenwerkingsproject moet een antwoord geven op de vragen waarvoor gemeentes komen te staan bij het digitaliseren van de informatiestromen rond bouwwerken. Doelstelling hierbij is een model stappenplan te ontwikkelen voor de inzet van digitale bouwwerkinformatie (BIM) voor gemeentelijke taken. Dit traject staat onder leiding van de gemeente Rotterdam.

Samenwerken

Het tweede traject Samenwerken met BIM, onder supervisie van de gemeente Den Haag, richt zich op kennis en ervaringen delen bij het gebruik binnen de gemeenten. Doe van dit traject is het inventariseren van gezamenlijke ervaringen en leermomenten en het uiteindelijk eveneens opstellen van een gezamenlijk financieringsmodel.

Vergunningen

Het derde traject, Vereenvoudigen en versnellen vergunningverlening bouwaanvragen via BIM, onder leiding van het Kadaster, is een voorstel voor een experiment voor het verzamelen, verbinden en visualiseren van een BIM-model voor vergunningverlening. De doelstelling van dit experiment is om te onderzoeken of een specifieke schakel in de geschetste keten kan worden geoptimaliseerd; het verzamelen van informatie uit een BIM, het verbinden van deze informatie aan andere informatie en het visueel inzichtelijk maken van deze samenhang. Dit alles vanuit het perspectief van het ontvangen van bescheiden bij een vergunningaanvraag, aldus de VNG.

Bron: VNG

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.