Redactie Dinsdag 10 juli 2018

BIMPraat sessies dit najaar op hoofdlijnen gepland

De inhoud van het merendeel van de BIMPraat sessies van het najaar is gepland. Inschrijven voor de bijeenkomsten kan uiteraard via de site.

Overzicht BIMPraat sessies najaar 2018

Sprekers: Bas Wolse (Druchtman, foto) en Martijn Tromp (Toba Architecten en ingenieurs)

Het werken in een BIM-project brengt veel, echt heel veel informatie met zich mee. Verschillende disciplines leveren soms duizenden documenten op. Hoe documenteer en controleer je dit en zorg je ervoor dat je die ene email, tekening, document of specifieke afspraak weer boven water krijgt? Aan de hand van voorbeeldprojecten wordt tijdens deze BIMPraat uitgelegd hoe je dit het proces goed kan inrichten door vooraf goede afspraken te maken en welke specifieke software daarbij kan ondersteunen.

Sprekers: Ronald de Graan (Kubus) en Maarten Lubbers (Pieters Bouwtechniek, foto)

Werken met Revit en communiceren middels IFC gaat niet altijd goed. De experts van Pieters Bouwtechniek èn Kubus gaan in op deze heikele kwesties en laten (aan de hand van diverse projectvoorbeelden) zien dat en dit wel goed kan gaan.

Sprekers: mr. Jacob Henriquez (Ploum, foto) en Bruno Bartelds (Het BIM Instituut)

Aan bod komen zaken als de verdeling van verantwoordelijkheden van projectleiders versus BIM-regisseurs maar ook de plichten van opdrachtgevers en aansprakelijkheden van aannemers.

Sprekers: Thomas Sandfort (BIMlink, foto) en Jasper Buijnsters (Unibail Rodamco Westfield)

De winst van BIM voor de opdrachtgever op basis van de case Mall of the Netherlands. Om het BIM-model optimaal te kunnen benutten in de beheerfase moet je als opdrachtgever een actieve rol innemen. Vroeg in het proces moeten de juiste eisen worden gesteld aan het model, om bij de oplevering een werkbaar BIM-model overhandigd te krijgen voor een compleet gebouwdossier. Deze BIMPraat geeft een verdieping op de BIMPraat bijeenkomst begin dit jaar waarin is gesproken over de Mall of the Netherlands als voorbeeldcase.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.