Redactie Donderdag 12 juli 2018

Regie overheid voor circulaire bouwketen

De Nederlandse overheid moet een regierol nemen bij de verdere ontwikkeling van een circulaire bouweconomie in ons land. Dit stellen de brancheverenigingen BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO-VNI in hun halfjaarlijkse Monitor Bouwketen.

Uit de laatste gezamenlijke Monitor Bouwketen van de brancheorganisaties komt naar voren dat er voor de Nederlandse overheid, als de grootste opdrachtgever in ons land, een belangrijke rol is weggelegd als het gaat om het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. De partners in de bouwketen zien volop mogelijkheden voor de transitie naar een dergelijke circulaire gebouwde omgeving, maar constateren dat opdrachtgevers nog geen eenduidige definitie hanteren rondom het begrip circulariteit. Dit levert  volgens hen onduidelijkheid in de markt op en blokkeert deze veelbelovende ontwikkeling. Uit het halfjaarlijkse onderzoek komt naar voren dat circulair bouwen bij opdrachtgevers nog niet hoog op de agenda te staat. Een meerderheid van de respondenten noemt het gebrek aan circulaire aanbestedingen als belangrijkste reden om hiermee niet bezig te zijn. Het overgrote deel van de bedrijven zegt wel over voldoende kennis te beschikken over dit onderwerp.

Verschillen bouwsector

Wanneer er naar opdrachtnemers wordt gekeken, blijkt dat architecten en ingenieurs ongeveer twee maal vaker aan een (gedeeltelijk) circulaire uitvraag deelnemen dan bouw- en installatiebedrijven. Van de architecten- en ingenieursbureaus heeft respectievelijk ruim 40 en 50 procent deelgenomen aan een circulaire aanbesteding. Bij bouw- en installatiebedrijven ligt dat percentage tussen de 20 en 25 procent. Ongeveer 40 procent van de architecten- en ingenieursbureaus en bijna een derde van de bouwbedrijven en installateurs ondervindt knelpunten bij de uitvoering van circulaire projecten. De respondenten noemen het ontbreken van een duidelijke definitie van circulair ontwerpen en bouwen als belangrijkste knelpunt. Ook het gebrek aan duidelijke normering, het ontbreken van financiering en de hoge prijs van circulaire materialen blijken een struikelblok te zijn. De respondenten geven aan dat bij een ‘circulaire’ aanbesteding vooral  toepassing van hergebruikt materiaal en het toepassen van BREEAM of een ander duurzaamheids- of circulariteitslabel naar voren komt. Naar de toepassing van een materialenpaspoort of adaptief en flexibel bouwen, is opvallend genoeg minder vraag. 

Overheid aan zet

De overheid moet, zo concluderen de samenwerkende brancheorganisaties, daarom circulair bouwen gaan  stimuleren. Zij kan dit doen door circulair bouwen in aanbestedingen als randvoorwaarde te stellen en het gebruik van herbruikbaar materiaal financieel te ondersteunen. Ook wet- en regelgeving zou gericht moeten zijn op de snelle ontwikkeling van circulair bouwen en ontwerpen. Ook kan het samenwerkingsverband van de bouwsector en de Nederlandse overheid, de Bouwagenda, haar steentje bijdragen aan het verduidelijken van circulair bouwen. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie van de Bouwagenda kan een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling naar een circulaire bouweconomie. De gezamenlijke brancheorganisaties roepen alle betrokken partijen dan ook op om deze transitieagenda te ondersteunen.

Bron: Bouwend Nederland

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.