Redactie Vrijdag 3 augustus 2018

STABU geeft eerste inzicht in strategie

STABU ziet het revitaliseren van STABU 2, betere diensten en dienstverlening aan eindgebruikers en dialoog en samenwerking met branches en leveranciers als de belangrijkste strategische speerpunten voor de komende periode.

STABU licht op haar website een tipje op van de strategie die de organisatie de komende tijd wil gaan volgen. “De dynamiek van ontwikkelingen binnen en buiten STABU vraagt om een heldere focus. Die is zorgvuldig afgestemd met de stakeholders van STABU en richt zich vooral op de belangen van gebruikers, fabrikanten en samenwerkingspartners. Dat bepaalt ons dagelijks handelen en doen”, aldus de begin juli aangetreden directeur Jan Al in een commentaar.

Revitaliseren STABU2

Concreet betekent die focus voor de korte termijn onder meer het revitaliseren van STABU2. Veel eindgebruikers hebben hierom gevraagd. Zo wordt de achterliggende IT-structuur vernieuwd om informatie gemakkelijker te ontsluiten. Hierdoor komt ook de mogelijkheid beschikbaar om nieuwe informatie uit STABU Bouwbreed eenvoudig te koppelen en wordt het dagelijks beheer verder geoptimaliseerd. Op deze manier houdt STABU meer tijd vrij om zich beter voor de directe belangen van bestekschrijvers in te zetten.

Dialoog en samenwerking

De verbeterde databasetechnologie stelt de organisatie ook in staat om betere diensten en koppelingen te bieden aan de verschillende doelgroepen eindgebruikers. De dialoog met deze gebruikersgroepen wordt geactiveerd en verder ontwikkeld. Daarnaast wordt de jarenlange FPS-ervaring die de organisatie heeft opgedaan, verbreed naar een structurele samenwerking met fabrikanten. De productinformatie en –innovatie hebben een wezenlijke waarde voor de ontwikkeling van werkende bestekken. Er wordt ook doorgebouwd aan het intensiveren van de samenwerking met branchepartners die STABU vorig jaar al heeft ingezet en veel mogelijkheden biedt.

Focus Team STABU

Ook voor het team van STABU gaan alle neuzen dezelfde richting op. Binnen de organisatie is intern een ‘Keet’ ingericht waarbinnen de voortgang van de projecten is te zien. Met standup meetings is dit, volgens het bericht van de organisatie, een perfect middel om elkaar te volgen, aan te vullen en scherp te houden. Maar vooral om de gebruikers actuele waarde te bieden en besteksystematiek van waarde te leveren die branche breed wordt gedragen. Volgens de organisatie voor bestekschrijvers is dit de missie waarvoor het team staat.

Bron: STABU

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.