Christoph Maria Ravesloot Maandag 3 september 2018

Waar haal ik de mensen vandaan?

Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om mensen te krijgen in de bouw? Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om mensen te krijgen voor BIM in de bouw? Het antwoord op beide vragen is: niet makkelijk.

De mensen die in de crisistijd enkele jaren geleden uit de bouw verdwenen, om elders hun heil te zoeken, keren niet terug. Zo blijkt uit onderzoek. De mensen die nog beschikbaar zouden zijn, keren zich af van hun huidige werkzaamheden en zoeken hun heil elders. De vraag is; waarom?

Nieuwsgierig

Ik ben wel nieuwsgierig naar hoeveel er de afgelopen jaren door bedrijven is geïnvesteerd in BIM en in mensen voor BIM en of dat momenteel wordt uitbetaald in een grotere efficiëntie in de bedrijfsprocessen? Lijkt me een onderzoek waard. Ik vermoed namelijk dat er intern binnen bedrijven wel verbeteringen hebben plaats gevonden, maar ik vermoed ook dat die verbeteringen zouden kunnen verdampen als het gaat om de samenwerking met externe partners die niet BIMmen.

Als een BIM-volwassen bedrijf de eigen BIM-professionals wil vasthouden en eigenlijk nieuwe BIM-professionals wil aannemen, dan zouden die externe partners dat ook moeten willen en doen. Maar waar vandaan? Per saldo schiet de samenwerking in de bouwketen er niets mee op als er onderling geruild zou worden. Er moeten professionals bij.

Opleiden voor BIM

Op MTS’en en Hogescholen worden heden ten dage de BIMmmers wel opgeleid. Daar kunnen nieuwe professionals vandaan komen. Theoretisch kunnen ook uit ICT-opleidingen professionals vandaan komen, die in de BIM-professionaliteit stappen. Maar dat is theoretisch, omdat de werkomstandigheden en salarissen in de bouw lager zijn dan in de ICT-branche en daar is ook een tekort aan professionals. Er speelt in de zijlijn nog een prangende vraag; op welke wijze dragen competenties van bouwprofessionals bij aan de professionalisering van BIM? Dus de vraag blijft; waar haalt een bouw gerelateerd bedrijf de BIM professionals vandaan? Ik vrees dat het antwoord is: Niet!

Robots

De volgende stap richting een oplossing van het personeelsprobleem is al enige tijd in de maak. Bouw robots die nu steeds meer eenvoudige en later ook complexe taken voor en in de bouw kunnen uitvoeren. Er valt immers winst te behalen in de bouwlogistiek. Geautomatiseerde levering en distributie van materialen naar en op de bouwplaats zijn geen rare gedachten. Maar als dat lukt, kunnen de bouwprofessionals zich bezig houden met leuke, interessante en meer afwisselende werkzaamheden.

Als de repeterende uitvoerende werkzaamheden dan door 3D-printing of door op hoog niveau geprefabriceerde assemblage worden vervangen, dan zijn minder bouwprofessionals nodig en kan nog meer efficiëntie worden bereikt. Bovendien neemt dan de onderlinge afhankelijkheid van bouwprofessionals in de bouwketen af. Dus kan de vraag op termijn volgens mij beter zijn: “Waar haal ik de robots vandaan?”

Onderzoek

De Hogeschool Rotterdam onderzoekt deze vragen in praktijkgericht onderzoek in relatie tot de vraag naar juiste competenties en vaardigheden van professionals door alle generaties heen. Geïnteresseerden in optimalisatie van het menselijke kunnen in BIM, het optimaliseren van bouwlogistiek met partners uit de bouwketen en de huidige mogelijkheden van automatisering en robotisering kunnen zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Het kost u een klein entreebedrag en tijd om mee te kunnen doen. Het levert nieuwe kennis en netwerkcontacten op over de onvermijdelijke volgende stap in de ontwikkeling van de bouw.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.