Dinsdag 18 september 2018

Verslag BIMPraat over data correct beheren in BIM

De BIMPraat van 13 september ging over het documenteren en vooral snel vinden van informatie in BIM-projecten. Samenwerken tussen verschillende disciplines leidt soms wel tot duizenden documenten. Hoe zorg je er dus voor dat je die ene email, tekening of afspraak weer boven water krijgt?

door Ed den Boer

Insteek van deze BIMpraat was om te laten zien dat informatie snel leverbaar kan zijn als betrokkenen dit goed documenteren en volgens een proces inregelen. Dit heet ook wel PIM, oftewel Project Informatie Management. PIM is niet per definitie gekoppeld aan BIM, maar BIM vraagt wel om PIM. In de getoonde case kwam hier het product Newforma voorbij dat wordt verkocht door Druchtman en door TOBA architecten en ingenieurs wordt gebruikt. Andere document managementsystemen zijn onder andere BIM360 Docs, BIMCollab en SharePoint. Met de juiste software, het goed inrichten van processen en goede afspraken vooraf is het terugvinden van informatie een stuk eenvoudiger, gaat het terugvinden sneller en is daardoor alleen al kostenbesparend. Nog los van de frustratie van het zoeken in plaats van vinden.

Prijs van zoeken

Iedereen begrijpt dat tijd verliezen met het zoeken naar gegevens vervelend is en dat dit geld kost. De uitdaging is de explosieve groei van data die moet worden gemanaged. Volgens Bas Wolse van Druchtman zijn mensen gemiddeld 16 procent van hun tijd bezig met het zoeken en verzamelen van gegevens. Uit een rekenmodel blijk dat dit leidt tot een productiviteitsverlies van gemiddeld 1.853 euro per persoon per jaar (bron: The Knowledge Quotient, Unlocking the Hidden Value of Information Using Search and Content Analytics). Dit is gebaseerd op 234 werkdagen per jaar met een gemiddelde werkdag van 7,5 uur en een gemiddeld salaris van 32.500 euro, rekende Wolse voor. Met deze informatie kun je dan snel uitrekenen hoeveel tijd het kost om een investering in software terug te verdienen.

BIM: proces of model

Wolse ging verder in op de elementaire vraag ‘Waar draait het om bij BIM: het model of het proces?’ Het overgrote deel van de deelnemers gaf de voorkeur aan het proces boven het model. De werkelijkheid is dat het een niet zonder het ander kan.

Tijdens de projectcase die Martijn Tromp van TOBA Architecten en Ingenieurs presenteerde bleek hoe in zijn projecten de gevraagde informatie inderdaad makkelijk wordt gevonden en dat je ook eenvoudiger kunt delen door het toekennen van rechten per persoon, discipline of project.

Papierloos werken

Tromp vertelde enthousiast over de sinds 2014 voor TOBA ingezette koers om te komen tot papierloos werken. “Het is voor ons een geweldige tool om onze modellen te controleren en te koppelen naar tekeningenlijsten, verzendlijsten en revisiebeheer. Maar ook voor het registreren van documenten zoals vergunningen en het verkrijgen van goedkeuring van ingekomen stukken. Doordat Newforma alle data indexeert is er geen metadata meer nodig. Alle gegevens zijn razendsnel terug te vinden. Daarnaast is het ook een geweldige tool voor contractmanagement oftewel het bijhouden van (potentieel) meer- en minderwerk”, aldus Tromp die verzekerde dat het voor zijn organisatie de investering meer dan waar is geweest.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.