Ed den Boer Dinsdag 25 september 2018

Open BIM, IFC en Revit

Wie de titel van deze column leest, weet wellicht dat de komende BIMPraat sessie van 4 oktober over dit onderwerp gaat. Dat is niet zomaar. De vraag naar een BIMPraat over dit onderwerp komt uit de markt en vanuit deelnemers van voorgaande sessies. Omdat u de achtergronden van de discussie over IFC en Revit mogelijk niet kent, hierbij een korte uitleg.

Open BIM

Wie volgens het principe Open BIM werkt, weet dat je je werk kunt doen middels een universele benadering van ontwerp, realisatie en exploitatie van gebouwen op basis van open software, standaarden en workflows. Open BIM is een initiatief van buildingSMART en wordt door haar leden wereldwijd gepromoot in de AEC- industrie. Door middel van certificering worden softwareleveranciers gestimuleerd hun software te verbeteren, testen en valideren op het gebied van data-uitwisseling.

IFC

IFC is de uitwisselingstandaard in Open BIM. Deze Industry Foundation Classes zijn een open, internationaal gestandaardiseerd datamodel voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende softwareapplicaties van partijen in het bouwproces. De standaard is al beschikbaar voor de bouw- en utiliteitssector (B&U) en voor de infrasector is buildingSMART bezig met het ontwikkelen van een specifieke uitbreiding hierop.

Samenwerken

Wie bouwprojecten realiseert, zal dit altijd in samenwerking doen met andere disciplines zoals architecten, constructeurs, installatieadviseurs en adviseurs van wie de specifieke kennis nodig is voor de planvorming van het project. Uitvoerende partijen zoals aannemers en onderaannemers moeten deze informatie kunnen gebruiken (inlezen in hun software) voor de werkvoorbereiding en uitvoering van het project. Is het project eenmaal opgeleverd dan willen vastgoedbeheerders de gebouwinformatie gebruiken en inlezen voor het gebouwbeheer met gebouwbeheer-software. Deze informatie is in de planvorming en bouwfase immers al bekend. Al deze partijen werken met voor hen vertrouwde software maar die, en nu komt het, blijkt niet altijd geschikt om data uit te wisselen in Open BIM en volgens standaarden voor IFC-output.

Afspraken en spelregels

Bij de start van Het Nationaal BIM Platform in 2010 stond voor mij als een paal boven water dat Open BIM de heilige graal zou kunnen zijn waarmee alle disciplines in verschillende bouwfases met elkaar samenwerken. We zijn negen jaar verder en er zijn al veel stappen genomen om dit proces te integreren in gehele AEC-industrie.

Dat we er echter nog niet zijn, bleek onlangs toen ik sprak met architect Jan Huurdeman van Studiowerk. Hij had meteen belangstelling voor deelname aan de BIMPraat van 4 oktober over dit onderwerp. Waarom? “Dit is precies waarover het gaat”, zei Huurdeman. “Gisteren was ik nog bij een BIM-clashsessie bij een grote aannemer en daarin ging het alleen maar over Revit. Ik werk met Archicad, maar BIMCollab kennen ze daar niet. Alle modellen worden in een Revit-omgeving samengevoegd. En ik moet voldoen aan allerlei DRS-mappings. Nogal ontmoedigend.”

Hier zit mijns inziens nog steeds het pijnpunt … Afspraken en regels voor het samenwerken met andere disciplines die niet met Revit werken ontbreken. Ergo, er wordt voorgeschreven om te werken met Revit en daardoor mist de aansluiting van data met pakketten die architecten en/of andere disciplines gebruiken die geen Revit-gebruiker zijn.

Toren van Babel

Het Bijbelse verhaal over de Toren van Babel vertelt ons dat de toren van Babel niet kon worden gerealiseerd vanwege de Babylonische spraakverwarring. Die spraakverwarring is er dus nog steeds op het gebied van software. Die kunnen we als sector alleen opheffen door output te genereren in IFC en het Open BIM werkproces juist hierop in te richten. Als dit gebeurt dan creëren we mogelijkheden om de benodigde informatie in te lezen in de eigen systemen en die te gebruiken in verschillende softwaresystemen die door alle disciplines en in alle fases kunnen worden gebruikt.

Technisch is het mogelijk om dit te realiseren maar de vraag is of de makers van dergelijke softwarepakketten dit willen maken voor hun gebruikers. Het kost namelijk tijd en dus geld terwijl de gedachte is dat dit niet direct verkoop bevorderend is. Dus waarom zouden softwareleveranciers zich druk maken?

Het kan ook anders

Gelukkig zijn er ook voorbeelden die laten zien dat het ook anders kan. Tijdens de volgende BIMPraat zal Pieters Bouwtechniek als constructeur en gebruiker van Revit samen met KUBUS (leverancier van onder andere ArchiCAD en BIMCollab) hierover presenteren en met deelnemers in gesprek gaan.

Waar een wil is, is een weg. Wij laten u graag die weg zien. Zien we u ook volgende week?

 


Deze video legt uit hoe BIM werkt. In ons Kenniscentrum staat meer informatie over BIM.


Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.