Redactie Dinsdag 9 oktober 2018

ILS kalkzandsteenwanden voor BIM-modellen gereed

VNK, De RuwBouw Groep en Xella hebben de ILS voor kalkzandsteenwanden opgesteld. De ILS stroomlijnt het werken in BIM door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Met de publicatie van deze ILS en de publicatie voor constructieve vloeren en wanden zijn alle producten van Calduran, Dycore en Heembeton nu gedocumenteerd.

De gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) ontwikkeld door De RuwBouw Groep (leverancier van Calduran kalkzandsteen) en Xella (leverancier van Silka kalkzandsteen). ILS staat voor Informatie Leverings Specificatie. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaten, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie.

Het VNK vult deze BIM Basis ILS nu aan met specifieke afspraken voor het modelleren van kalkzandsteen wanden. Ontwerpende partijen kunnen aan de hand hiervan modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen. Deze ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit de bouw en BuildingSmart.

Tien criteria

De poster met informatie over de nieuwe ILS kalksteenwanden (onderstaande afbeelding) geeft een weergave van de tien belangrijkste criteria voor het uitwisselen van BIM-data met de engineersafdeling van de leveranciers van kalkzandsteen. De criteria zijn zo opgesteld dat deze voor de hele branche toepasbaar zijn. BIM-manager Albert Gils van De RuwBouw Groep geeft een toelichting. “De belangrijkste modelleerrichtlijnen die geometrie en demarcatie van kalkzandsteenwanden vastleggen, zijn uitgebreid beschreven bij punt 2. Dat is omdat IFC-modellen automatisch worden ingelezen waarbij het engineerproces zo soepel mogelijk kan plaatsvinden. Voor dilataties, die zijn weergegeven in punt 3, ligt dat weer anders omdat materiaalgebonden dilataties door de producent worden uitgevoerd”, aldus Gils.

BronNVK

BronDe RuwBouw Groep


Toelichting op de ILS Kalkzandsteenwanden

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.