Woensdag 10 oktober 2018

BIMPraat IFC vs. Revit over concrete samenwerking in BIM

Er is veel vraag bij bedrijven naar informatie over het werken in Open BIM. Sommige hebben hier wel ervaring mee, maar het invoeren van data in de juiste processen is soms nog een struikelblok. Gevolg is dat de uitkomsten nogal eens niet stroken met de verwachtingen. De deelnemers aan de vrijwel volgeboekte BIMPraat van donderdag 6 oktober hadden dan ook genoeg vragen over dit onderwerp.

Door Ed den Boer

De deelnemers aan deze BIMPraat hadden hoge verwachtingen en kwamen van architecten- en ingenieursbureaus, aannemers, overheden en softwareleveranciers. Het werken in Open BIM en communiceren via IFC gebeurt dan wel in toenemende mate, het opzetten van een optimale samenwerking blijkt soms nog lastig. Directeur productmanagement Ronald de Graan bij KUBUS nam het eerste (theoretische) deel van deze BIMPraat voor zijn rekening.

Open BIM en IFC

De Graan trapte af en legde uit dat gebouwen door verschillende disciplines zoals architecten, constructeurs en adviseurs worden ontworpen en door aannemers en toeleveranciers worden gerealiseerd. Al deze partijen werken met verschillende gespecialiseerde software die een andere onderlinge (native) output genereert. In de afgelopen 20 jaar is IFC (Industry Foundation Classes) ontwikkeld die verder wordt ontwikkeld en beheerd door BuildingSMART. Alle serieuze softwareprogramma’s ondersteunen deze ‘taal’ en zo is het mogelijk om native data om te zetten naar een IFC-formaat waardoor je de output van verschillende software met elkaar kunt vergelijken of kunt samenvoegen.

Appeltaart vs. IFC

Het proces Open BIM is te vergelijken met het bakken van een appeltaart. “Als je Open BIM neemt als basis en het startpunt voor samenwerking, moet je het BIM-proces (recept) van samenwerken goed begrijpen en op de juiste manier inrichten. In Open BIM zullen alle disciplines hun native data (ingrediënten zoals appels, meel, zout, suiker, rozijnen, kaneel) moeten omzetten naar een IFC-bestand en clashen (het samenvoegen van alle ingrediënten) die daarna kan worden vergeleken met andere IFC-bestanden (de taart bakken). Alle ‘fouten’ die in het model zijn ontdekt (de taart proeven) kunnen worden aangepast (meer of minder ingrediënten) tot het ideale model (de taart) ontstaat.

In het Open BIM-proces (en in het echt) is het echter onmogelijk om de appeltaart weer uit elkaar te halen en terug te brengen tot ingrediënten om hem dan opnieuw te bakken. Aan de hand van de IFC-output kun je de disciplines onderling vergelijken en daarna de native bestanden aanpassen. Een nieuwe IFC-uitwisseling met andere disciplines gebeurt net zolang tot alle disciplines naadloos in elkaar passen.

Als je de native data transformeert naar IFC-data en later weer wil terugzetten naar native data, is er vrijwel altijd verlies van intelligentie. Hier is IFC ook niet voor bedoeld. Dit is alleen maar mogelijk als elke discipline op hetzelfde softwareplatform werkt maar het is onmogelijk en onwenselijk om te realiseren dat alle deelnemers uit alle disciplines met dezelfde software (gaan) werken.

Theorie vs. praktijk

Maarten Lubbers is bouwkundige en zes jaar werkzaam bij Pieters Bouwtechniek en is op constructief gebied ervaringsdeskundige in de samenwerking tussen IFC en Revit. Hij liet met praktijkvoorbeelden zien hoe het werken in Open BIM met verschillende disciplines en software werkt.

 

“Pieters Bouwtechniek werkt als constructeur in Revit, een architect werkt vaak met andere software zoals Archicad en een installatieadviseur werkt bijvoorbeeld met DDS-CAD. Dan kun je prima samenwerken in Open BIM met IFC als exportproduct van je model.”

IFC is de PDF van je BIM-model!

“Als we afspreken dat IFC de enige deler is, dan kunnen we de output van IFC-data dus met elkaar vergelijken”, zegt Lubbers. “Mijn native data wordt als IFC-output weggestuurd, vergelijk mijn native data met een Word-document dat als PDF naar een andere deelnemer wordt gestuurd. Voor mij is het IFC het PDF van de data in mijn model dat ik deel met andere disciplines om mijn model te optimaliseren. Middels een IFC Checker en bijvoorbeeld Solibri komen de verschillen(issues) naar boven en die worden dan weer met BIMCollab gecommuniceerd naar de andere deelnemers in het bouwproces.”

Informatie Leverings Specificatie (ILS) als basis voor P.ILS

De basis ILS die voor en door aannemers is opgesteld, is een uitgangspunt voor het aanleveren van juiste gebouwdata. Wel is daar goed naar gekeken en heeft Pieters Bouwtechniek daar een constructieve implementatie (toevoeging) aan gedaan. “We noemen het kortweg P.ILS want niet alles uit de ILS is voor ons als constructeurs leverbaar. Of soms willen we dit niet leveren. Als Pieters verwerken wij bijvoorbeeld geen WBDBO (brandscheidingseis) in onze modellen omdat dit geen constructieve eigenschap is van het materiaal. Meestal hoeft maar een gedeelte van de constructieve wand de eigenschap WBDBO te bezitten en moet deze worden ‘opgeknipt’ in verschillende stukken. Het opknippen van deze elementen, anders dan voor constructief benodigde eigenschappen, is derhalve onjuist. Voordeel is dat duidelijk is wat er wel en wat niet is geleverd.”

 

Praktijkvoorbeeld

In het praktijkvoorbeeld Plaza West in Haarlem, een herontwikkeling van het voormalige EKP-terrein van PTT Post, toonde Lubbers deze manier van samenwerking. Het ontwerp is van het bureau EVE Architecten dat werkte met software van Archicad, installatieadviseur Hiensch Engineering en constructeur Pieters Bouwtechniek werkten beide met Revit. Hoofdaannemer M.J. de Nijs en Zonen heeft de gehele de werkvoorbereiding en uitvoering van het project via Solibri (BIMCollab) en Archicad aangestuurd met de aangeleverde BIM-modellen.

Lubbers nam de deelnemers stap voor stap mee en legde helder uit welke stappen er zijn genomen om een (zo goed als) foutloos model te creëren dat tijdens de werkvoorbereiding.

Conclusies

Het werken met IFC in Open BIM vraagt om heldere afspraken. Het creëren van ‘één waarheid’ vergt echter veel communicatie en tijd, maar zorgt wel voor een goed ontwerp waarin het tekenwerk van de constructeurs en architect exact overeenkomen. Samenwerken met IFC kost weliswaar meer tijd dan als alle partijen in dezelfde software werken maar samenwerken met IFC zorgt er wel voor dat je in je eigen software kan blijven werken en informatie goed kan vergelijken met die van andere partijen.Werk dus indien mogelijk samen met ‘native’ bestanden als deze voorhanden zijn maar bedenk dat werken in Open BIM en IFC alle betrokken de (enige) mogelijkheid geeft om samen te werken met andere ‘native’ software.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.