Ronald de Graan Dinsdag 27 november 2018

Van faal-oplossend naar faal-voorkomend bouwen

Na een periode van diepe crisis waarin veel bouwbedrijven kopje ondergingen, starten aannemers weer met bouwen met enorme winsten in het vooruitzicht. Het is hen nauwelijks kwalijk te nemen. Toch zijn er duurzamer manieren die bovendien hogere winsten genereren. De weg naar succesvol duurzaam bouwen is de weg van BIM en faalkostenreductie.

In tijden waarin the sky the limit lijkt, is het lastig met beide benen op de bouwgrond staan. De woningmarktgekte heeft ook de nieuwbouwmarkt bereikt. Steeds vaker verkopen projectontwikkelaars nog te bouwen woningen aan de hoogste bieder. Woningzoekenden schrijven in ver boven de kostprijs, enkel op basis van een aantal vierkante meters en de locatie. Ontwikkelende aannemers starten met bouwen met enorme winsten in het vooruitzicht. Los van de ethische vraag die ik heb bij verkopen bij opbod, is het geen gezonde strategie om voor snelle winst te gaan. Na een periode van een diepe crisis, waarin veel bouwbedrijven kopje ondergingen of - met dagelijks stijgende kostprijzen - nog altijd de naweeën voelen, is het bedrijven alleen nauwelijks kwalijk te nemen. Toch zijn er andere manieren, duurzamer ook, voor hogere winst. De weg naar duurzaam succesvol ondernemen is de weg van BIM en faalkostenreductie.

BIM is een gezonde strategie voor een hogere winstgevendheid

 

Het reduceren van de faalkosten heb je als bouwbedrijf grotendeels in eigen hand. In tegenstelling tot kostprijzen, grillige marktbewegingen en politieke besluiten. De faalkosten van een aannemer worden traditioneel geschat op zo’n 10 procent. En die kosten worden meestal al even traditioneel mee gecalculeerd, waarbij dat percentage in de bouwpraktijk vaak overschreden wordt. Er zijn weinig andere sectoren waar een dergelijk percentage niet hoog op de bestuurlijke agenda zou staan. De top-10 aannemers houdt onderaan de streep gemiddeld 3 procent rendement over. Ook een percentage dat hoog op diezelfde bestuurlijke agenda zou staan. Als zorgpunt welteverstaan.

Faal-voorkomend virtueel bouwen

Veel bouwprojecten worden nog altijd op de traditionele manier aanbesteed. Dat proces kent een lineaire structuur die inefficiënt en kostbaar is. BIM biedt inzicht voor het sneller, economischer en duurzamer creëren van bouwprojecten. Alle ketenpartners werken integraal samen en alle gegevens in iedere fase (ontwerp, bouw en beheer) worden opgenomen in het BIM-model of daaraan gelinkt. Voordat de bouw start, worden alle gebouwelementen met hun eigenschapen en relaties vastgelegd.

Met BIM neem je in een vroeg stadium al ontwerpbesluiten, detecteer je problemen èn los je die problemen op, vóór aanvang van de bouw. En met name de lagere faalkosten en het korter bouwproces leiden tot hogere winst. Met BIM werk je efficiënter en duurzamer en bespaar je kosten. En dat is dan wel weer een gezonde strategie voor winstgevendheid.

Communiceren is in de traditionele bouw ook een lineair proces, met issues die makkelijk over de schutting worden gegooid. BIM biedt bouwteams binnen de keten een uitstekende oplossing in de vorm van een integraal communicatieplatform. De beweging is van faal-oplossend traditioneel bouwen naar een faal-voorkomend virtueel bouwen, met een cruciale rol voor communicatie tussen de ketenpartners.

Circulair bouwen loont

In deze blog nodig ik uit tot winstverhoging op een duurzame manier. Een manier die uitgaat van eigen kracht en die minder afhankelijk maakt van marktbewegingen: het reduceren van faalkosten door te BIMmen. Ik begrijp maar al te goed dat dit preken, als ontwikkelaar en leverancier van BIM-software, lijkt op preken voor eigen parochie. Toch is dit bovenal een morele oproep. Wij hebben als sector een verantwoordelijkheid naar een toekomstbestendige wereld zonder afval. Faalkosten van 10 procent zijn dan lastig te verklaren, zeker als er tools zijn om de faalkosten eenvoudig verlagen.

Faalkosten van 10 procent zijn lastig te verklaren als er tools zijn om die te verlagen

 

De bouw is op dit moment de snelst groeiende economische sector in ons land. De bouw groeit krachtig en dat geeft ons een zekere verantwoordelijkheid. Het Economisch Instituut voor de Bouw noteerde met 5 procent meer productie tot een volume van 63,3 miljard een forse groei voor 2017. En ook voor 2018 tekent zich - vooral geremd door tekorten in productiecapaciteit en grondstoffen - een stevige groei af met 4,5 procent.

Kiezen voor opportunistisch bouwen, de vruchten plukken en vet op de botten krijgen, ligt voor de hand. Alleen hoeven we niet te kiezen tussen een ogenschijnlijke kostbare route van meer verantwoord bouwen of een strategie van de markt afschuimen voor aantrekkelijke winstpercentages. Het BIM-mes snijdt namelijk aan twee kanten; het zijn geen tegenstrijdige economische waarden. De weg van BIM en faalkostenreductie gaat nou eenmaal gepaard met een gezonde winstontwikkeling. Win-win.

 

Ik laat mij voor deze blog mede inspireren door het boek Material Matters van architect Thomas Rau en econome Sabine Oberhuber. Zij beschrijven een nieuw economisch model waarin de bouwconsument niet langer 'eigenaar' maar 'gebruiker' is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is. Stuur me een berichtje dan stuur ik je een door de auteurs getekend exemplaar van Material Matters. En mail me via de redactie van Het Nationaal BIM Platform ook wanneer je meer wilt weten over de tools om die faalkosten te verlagen.

 


Deze blog is ook verschenen op de website van KUBUS.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.