Redactie Dinsdag 11 december 2018

BAM wijzigt topstructuur voor meer focus op kernactiviteiten

Koninklijke BAM Groep nv wijzigt begin volgend jaar de topstructuur van het bedrijf. Naast de Raad van Bestuur, bestaande uit CEO Rob van Wingerden en CFO Frans den Houter, wordt een Executive Committee ingesteld.

In het Executive Committee bestaat uit de Raad van Bestuur, twee nieuw te benoemen Chief Operating Officers (een voor de business line Bouw en Vastgoed en een voor de business line Infra), een nieuw te benoemen Chief Business Excellence Officer en de Chief HR Officer Sven Van de Wynkele. Het Executive Committee neemt, onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, besluiten over strategische kwesties en stelt groepsbreed beleid vast op basis van inbreng vanuit de werkmaatschappijen en de stafafdelingen. De selectieprocedure voor de nieuw te benoemen functionarissen is gestart.

Strategie

In het kader van deze wijziging heeft Erik Bax besloten per 1 maart 2019 terug te treden als COO en lid van de Raad van Bestuur. Bax is eerder dit jaar weliswaar door de algemene vergadering voor een jaar herbenoemd om de continuïteit te waarborgen mede in het licht van de destijds vacante functie van CFO. Voorzitter Harrie Noy van de Raad van Commissarissen: “De topstructuur van BAM verandert om deze meer in lijn te brengen met de prioriteiten zoals de strategie ‘Building the present, creating the future’.”

Prioriteiten

CEO Rob van Wingerden zegt in een persbericht dat de strategie van BAM helder, maar dat de uitvoering versterking nodig heeft. “Met de benoeming van een COO voor elk van onze twee business lines creëren we meer focus op onze strategische en operationele prioriteiten. De nieuwe Chief Business Excellence Officer wordt verantwoordelijk voor verdere verbetering van de tenderprocedures, het realiseren van inkoopsynergie, versnelling van digital construction en verbetering van de aanpak van vooral grotere projecten. Zo zijn we beter in staat om onze schaalvoordelen te benutten in lijn met onze One BAM-filosofie. Dat leidt tot meer synergie, efficiënter werken, snellere innovaties en betere projectbeheersing met als doel voorspelbare resultaten in lijn met onze financiële targets.”

Bron: BAM

Foto:  Rob van Wingerden, Erik Bax en Frans den Houter

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.