Redactie Woensdag 9 januari 2019

BNA en PEP helpen jonge ontwerpers aan ervaring

De BNA en Stichting PEP starten dit jaar met een tweejarige intensieve samenwerking dat als doel heeft om afgestudeerde architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten beroepservaring te laten opdoen via het systeem van meester-gezel. Het PEP-programma is een ‘traineeship’ dat na twee jaar volledig geïntegreerd moet zijn binnen BNA.

Stichting Professional Experience Programme (PEP) is een geaccrediteerde aanbieder van het geïntegreerde programma voor beroepservaring. De BNA is de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA draagt de komende twee jaar zorg voor de praktische uitvoering van het PEP-programma.

Continuïteit

Directeur Fred Schoorl van de BNA denkt dat het succes van het PEP-programma te danken is aan de inzet van vele professionals en partners in de afgelopen jaren. “Het doel van onze samenwerking is om de continuïteit van het programma verder te versterken”, aldus Schoorl. “Wat helpt, is dat nut en noodzaak van het programma inmiddels door alle betrokkenen worden onderschreven. Ik ben ervan overtuigd dat een beroepservaringsperiode bijdraagt aan een hogere waardering van het beroep, zowel in de maatschappij als in de markt.”

Beroepservaring

Bestuursvoorzitter Jeroen van Schooten van Stichting PEP weet als architect en bureau-eigenaar naar eigen zeggen dat beroepservaring opdoen cruciaal voor de loopbaan van een architect. “Je leert praktijkzaken die in opleidingen niet aan de orde komen. Meegaan naar een presentatie of acquisitiegesprek, meekijken bij een honorarium- en contractonderhandeling en noem maar op. Geen wonder dat het aantal kandidaten momenteel snel groeit. En ideaal dat we deze groei nu in goede banen kunnen leiden door samen op te trekken met de BNA”, aldus Van Schooten.

Bron: BNA

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.