Redactie Donderdag 4 april 2019

ABN AMRO: ‘Faalkosten in bouw kosten jaarlijks miljarden euro's’

Bouwfouten kosten Nederland jaarlijks zo'n 5 miljard euro, becijfert ABN Amro in een rapport dat donderdag is gepubliceerd. Aan de enquête van ABN AMRO hebben personen deelgenomen die eindverantwoordelijk zijn bij bedrijven die actief zijn als hoofdaannemer, onderaannemer, adviseur, projectontwikkelaar, installateur, leverancier en producent.

Faalkosten in bouw kosten jaarlijks miljarden euro's. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd door ABN AMRO. Faalkosten zijn extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd of als deze niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Het onderzoek is gehouden onder bedrijven actief in de bouw- en vastgoedsector. Aan de enquête van ABN AMRO hebben 151 personen deelgenomen die eindverantwoordelijk zijn bij bedrijven die actief zijn als hoofdaannemer (26 procent) of als onderaannemer (21 procent). Tevens hebben adviseurs, projectontwikkelaars, installateurs, leveranciers en producenten meegedaan aan de enquête. Daarnaast zijn verschillende experts geïnterviewd.

Faalkosten vooral in uitvoeringsfase

De faalkosten komen meestal tot uiting in de uitvoeringsfase. Van de ondervraagden ziet 54 procent de faalkosten in deze fase van het bouwproces ontstaan. Voor 32 procent van de deelnemers geldt dit in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Hieronder zijn relatief veel projectontwikkelaars en installateurs.

De oorzaken van faalkosten in de uitvoeringsfase zijn deels terug te voeren op de huidige hoogconjunctuur en deels op fouten in de voorbereidingsfase die in de uitvoeringsfase tot uiting komen. Tijdsdruk is de meeste genoemde oorzaak van faalkosten. Op dit moment is er zo veel werk dat alles snel afgerond moet worden, wat leidt tot fouten. Als tweede belangrijke oorzaak wordt een slechte werkvoorbereiding genoemd. Samen met fouten in de planning, fouten bij de inkoop en in het oorspronkelijk ontwerp en fouten in de logistiek kan dit geschaard worden onder een slechte werkvoorbereiding. Fouten en slechte communicatie door het personeel op de bouwplaats worden 91 keer genoemd als oorzaak.

Kosten

De bank stelt dat bijna 4 op de 10 bedrijven inschatten dat hun faalkosten 5 procent of meer bedragen. Volgens de bank kan 90 procent van de deelnemers de hoogte ervan aangeven. Daarnaast blijken de kosten voor een groot deel van de deelnemers relatief laag, al zijn er forse uitschieters naar boven. Zo schat 57 procent van de deelnemers de faalkosten in op minder dan 5 procent. Een groep van 39 procent zegt kosten van 5 procent of meer te hebben en van alle deelnemers meent zelfs 9 procent dat de faalkosten 8 procent of meer bedragen.

Hoofdaannemers vs. onderaannemers

Hoofdaannemers en onderaannemers schatten hun faalkosten laag in. Van de hoofdaannemers schat 67 procent in dat de faalkosten lager zijn dan 5 procent. Van de onderaannemers schat 54 procent hun faalkosten op minder dan 5 procent. Tegelijk geldt voor zo’n 10 procent van hoofd- en onderaannemers dat de kosten boven de 8 procent liggen. Opmerkelijk is verder dat relatief weinig producenten hun faalkosten laag inschatten.

Opmerkelijk is volgens de bank dat relatief weinig producenten hun faalkosten laag inschatten. Maar 43 procent van de producenten van bouwmaterialen dat denkt dat de faalkosten onder de 5 procent liggen. Van de producenten zit 58 procent boven de 5 procent. Het is te verwachten dat producenten lagere faalkosten hebben, omdat de productie van materialen plaatsvindt in de gecontroleerde omgeving van een fabriek. Dat leidt tot efficiënter werk en minder fouten.

Installateurs zijn veel pessimistischer, want 53 procent van hen denkt dat hun faalkosten meer dan 5 procent bedragen, waarbij een relatief groot aantal zelfs boven de 8 procent zit. Installateurs werken vaak later in het bouwproces waardoor zij te maken krijgen met een opeenstapeling van fouten of vertragingen door andere partijen. Ze worden vaak pas bij het werk betrokken in een drukkere fase tijdens de bouw en de techniek die ze installeren wordt steeds complexer.

Geaccepteerd

In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten volgens ABN AMRO het gevolg van hoge tijdsdruk, schaarste aan materieel en vooral het tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien geeft de laagste prijs bij veel aanbestedingen nog steeds de doorslag. Faalkosten lijken daarom een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector: 90 procent van de bouwbedrijven is zich bewust van de faalkosten in hun bedrijf. Gezien de omvang hiervan is het echter opvallend dat ruim een kwart aangeeft dat het terugdringen van faalkosten geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf.

Bron: ABN AMRO

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.