Redactie Vrijdag 12 april 2019

DigidealGO ondertekend door ruim dertig partijen

Ruim dertig organisaties hebben afspraken binnen de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) bekrachtigd tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’. Daarmee committeren zij zich aan gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector.

Voor voorzitter Richard Tieskens staat DigiDealGO voor sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. “Die afspraken maken het  mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten”, aldus Tieskens.

DigiDealGO

De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR) die is voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie. Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Ambities

Digitalisering is voorwaarde voor het behalen van de opgaven in De Bouwagenda. De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave. “We zijn er trots op dat we erin zijn geslaagd de gezamenlijke ambities, doelen en de weg daarnaartoe met elkaar vast te stellen”, aldus voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda.

Krachtenbundeling

Ook voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland reageert positief. “We willen in een flink tempo bouwen en op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt. Dan zijn digitalisering en informatisering essentieel”, aldus Terpstra. “Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen. De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei.”

Overzicht en samenhang

Binnen de DigiDealGO wordt gebruik gemaakt van bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Doel is het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten.  “Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen”, zegt voorzitter Maxime Verhagen van brancheorganisatie Bouwend Nederland. “De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken door afspraken over standaarden. Met die afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector.”

Bron: DigiDealGO

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.