Redactie Zondag 26 mei 2019

Verslag BIM Congres van ICN: leren door delen ervaringen

Het BIM Congres dat ICN Solutions afgelopen week hield, bevatte een aantal zeer goede sprekers die deelnemers met praktijkvoorbeelden meenamen in huidige mogelijkheden van de bouwsector.

Door Ed den Boer, oprichter Het Nationaal BIM Platform

Het congres startte in de ochtend met de Revit-gebruikersdag waar de laatste ontwikkelingen werden getoond die Revit-gebruikers nog beter in staat stellen om hun werk efficiënter te doen.

Tijdens het plenaire gedeelte was de moderator en gastspreker Christoph Maria Ravesloot, BIM-lector en professor Duurzaam Bouwen aan de Hogeschool van Rotterdam, in Engels: Innovation Sustainable Design and Construction Process aan Rotterdam University of Applied Science. Ravesloot stelde leren centraal en belichtte de harde en zachte factoren van het werken in BIM. “De ingesleten bouwcultuur is (nog steeds) de grootste remmende factor voor een snelle(re) ontwikkeling om bedrijven tot meer BIM-volwassenheid en handelingsbekwaamheid in BIM-land te krijgen, zo stelde Ravesloot scherp. “De techniek dendert door. Kijk om je heen. Je moet wel je ogen openhouden en willen leren door samen te werken.”

Frank Rozeboom van Autodesk (links) en dagvoorzitter Christoph Maria Ravesloot

The Future of Building

Leren is noodzakelijk, zeker als de ontwikkelingen die Frank Rozeboom over de toekomst van bouwen schetste, zich snel doorzetten. Rozeboom is werkzaam als Partner Business Consultant bij Autodesk en nam de zaal mee in de uitdagingen waar de wereld in zijn ogen voor staat. “De mondiale groei van de huidige wereldbevolking van grofweg 7 miljard mensen naar 10 miljard mensen in 2050 en een verdere verstedelijking zorgt voor veel nieuwe uitdagingen. Voorzichtig gerekend moeten steden wereldwijd in pakweg 30 jaar tijd verdubbelen en om dat te realiseren zouden we 13.000 gebouwen per dag moeten bouwen”, rekende Rozeboom de zaal voor. “Deze stelling lijkt haast onmogelijk. Tel daarbij de problematiek rondom duurzaam, circulair bouwen en het energieverbruik. Dat is een heel grote bouwopgave. Sturen op productiviteit en efficiëntie door slimmer werken is hierop het antwoord.”

BIM down under construction

Cyrille Pennavaire emigreerde in 2016 naar Nieuw-Zeeland en deelde zijn ervaringen als BIM-manager bij Fletcher Construction, de grootste aannemer van het land. Pennavaire was werkzaam en woonachtig in Christchurch dat veel schade heeft opgelopen door twee verwoestende aardbevingen en grotendeels moet worden herbouwd. Pennavaire: “Ik was werkzaam op een groot Utiliteitsbouwproject en de introductie van BIM in dit, op het oog, westerse land kent veel tegenwerkingen in de daar heersende bouwcultuur. Terug in Nederland zie ik hoe ver we hier al zijn en ook welke paralellen er zijn”, schetste Pennavaire die weer definitief terug is in Nederland.

Cyrille Pennavaire

Voorlopers in (snel)ontwerpen

Dan was er de flitsende Engelstalige presentatie Maria López Calleja die partner en architect is bij het spraakmakende MVRDV Architects dat onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp van de Markthal in Rotterdam. López Calleja sprak over de mogelijkheden van data en Generative Design bij het ontwerpen van gebouwen. “De huidige mogelijkheden om eerst data te verzamelen, deze dan vooraf in een model te stoppen dat meerdere ontwerpoplossingen genereert (Generative Design) zijn bruikbaar en versnellen het ontwerpproces om een ontwerpoplossing te krijgen die voldoet aan de gestelde eisen. Door de inzet van data en software ontstaat ruimte en tijd om te debatteren over vorm en materiaalgebruik. Het maakt niet uit of het ontwerpvraagstuk gaat over een woon- of kantooromgeving”, zei López Calleja in een wervelende presentatie met prachtige beelden van gebouwen.

Maria López Calleja van MVRDV Architects

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en beter

Harm Valk is senior-adviseur en partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en schetste hoe marginaal de rol nog is die BIM, op dit ogenblik, heeft tijdens de energieprestatie berekeningen die nodig zijn om te voldoen aan overheidseisen voor nieuwe (Bijna) Energieneutraal Gebouwen. Kamp is als voorzitter van de EPG-commissie bij de NEN ook betrokken bij de implementatie en verbetering van de energieprestatienormering in de gebouwde omgeving.

Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs

“Het niet mogen of kunnen hergebruiken van reeds aanwezige informatie in een BIM zorgt voor handmatig invoeren van data”, vertelde Valk. “Dit maakt het lastig om een duurzame oplossing te maken om snelle Energiebalans-berekeningen te maken waarom wel wordt gevraagd. Er is nog een grote kloof om deze informatierol van BIM die voor BENG interessant is dagelijks kan worden gebruikt.”

Conclusies

De wereld staat, mede door onze bevolkingsgroei, de komende jaren voor een aantal zeer grote bouwopgaven die samen met groeiend energieconsumptie en materiaalgebruik om aandacht vragen. Nederland lijkt goed op weg om efficiënter te werken al is er op vele vlakken verbetering te behalen. Informatie delen en van elkaar leren, is hierbij het beste beschikbare antwoord.

Het BIM Congres is drie jaar weggeweest en deze editie leverde veel tevreden gezichten op bij de 300 deelnemers. Organisator en directeur Laurens Liket van ICN Groep was positief. “Het is moeilijk om met iets nieuws te komen want er is zo veel. Wij hebben geprobeerd om middels deze presentaties te laten zien hoe we ervoor staan in en buiten Nederland. Samenwerking is de beste oplossing is om onze bouw te versnellen, door de verhalen met elkaar te delen en van elkaar te leren”, aldus Liket tijdens de borrel.

 


Foto's: Ed den Boer en ICN Solutions

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.