Vrijdag 21 juni 2019

COINS 2.0 maakt plaats voor ICDD

COINS 2.0 maakt op termijn plaats voor de internationale norm Information Container for Data Delivery (ICDD) die deels op COINS wordt gebaseerd. Maar het duurt nog wel twee jaar voor die vervanging een feit is, meldt het BIM Loket. Wat betekent dit voor de huidige COINS-gebruikers?

Informatie-containers

COINS 2.0 wordt in Nederland gebruikt voor uitwisseling van digitale bouwwerkinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers via zogenaamde ‘informatie-containers’. Dat zijn zip-files met digitale projectdocumenten en/of datasets, inclusief metadata die de relaties aangeven tussen de verschillende documenten en datasets in de container.

COINS 2.0 wordt voornamelijk voorgeschreven door twee opdrachtgevers: Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Ook internationaal bestaat de behoefte om digitale gegevens over veranderingen in een bouwwerk betekenisvol uit te wisselen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Onder de vlag van ISO wordt gewerkt aan de internationale norm ISO 21597 “Information Container for Data Delivery” (ICDD), waarvoor onder andere COINS 2.0 model staat. Finland, Duitsland en ook buildingSMART International brengen verwante initiatieven in. De Nederlandse inbreng in dit internationale normalisatiewerk loopt via de NEN-commissie 381184 “Informatie-integratie en interoperabiliteit”.

Ontwikkelingen

Intussen staan de ontwikkelingen in Nederland niet stil. Gebruikers hebben ervaren dat de toepassing van COINS 2.0 in combinatie met eigen Object Type Lybraries (OTL’s) in de praktijk zeer complex is, met name in projecten waarin sprake is van grote hoeveelheden bouwwerkdata en areaalgegevens. Een evaluatieonderzoek, in opdracht van RWS uitgevoerd door TNO, heeft geleid tot aanbevelingen om de datamodellen voor COINS en OTL’s simpeler in te richten en beter op elkaar af te stemmen. Om de internationale gemeenschap te behoeden voor dezelfde valkuilen, heeft de NEN-commissie deze aanbevelingen inmiddels ook ingebracht in de ICDD-ontwikkeling.

Internationale afspraken

Internationaal is afgesproken dat de ISO 21597 voor ICDD, zodra gereed, door CEN ook zal worden geaccepteerd als Europese Norm (EN). Nationale normalisatie-instituten die zijn aangesloten bij CEN, zijn verplicht om vastgestelde EN-normen over te nemen. Een en ander betekent, dat ICDD op enig moment als NEN-EN-ISO 21597 in Nederland ‘terugkomt’.  De intentie is om in ons land vervolgens COINS 2.0 te vervangen door ICDD. Het kan echter nog wel een tot twee jaar duren voordat de NEN-versie van de ICDD-norm verschijnt. Daar willen belangrijke stakeholders niet op wachten. Daarom hebben de organisaties die zijn betrokken bij de NEN-commissie 381184 besloten om vooruitlopend op de ICDD-norm de NTA 8035 “Semantisch modelleren in de gebouwde omgeving” te ontwikkelen.

Alternatief

In essentie beschrijft deze NTA het eenvoudiger en laagdrempelige alternatief voor COINS 2.0, dat ook is ingebracht in de ICDD-ontwikkeling. Op het moment van schrijven is de NTA 8035 in concept gereed en voor commentaar voorgelegd aan onder andere de beheer- en expertcommissies van COINS en CB-NL. Aan de Beheercommissie COINS is de beslissing om – vooruitlopend op ICDD – de COINS-standaard al dan niet aan te passen conform de NTA 8035, die naar verwachting na de zomervakantie wordt gepubliceerd.

Vooralsnog is COINS 2.0 de vigerende COINS-versie, die in afwachting van een geaccepteerd alternatief nog steeds kan worden toegepast in bestaande en nieuwe projecten. Voor de hand liggende toepassingen zijn:

  • Uitwisseling van digitale projectdocumenten en/of datasets, inclusief bijbehorende metadata, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer conform de structuur van het COINS 2.0 kernmodel;
  • Uitwisseling van de contractuele eisen in vraagspecificatie eisendeel, procesdeel en informatieleveringsspecificaties; met bijbehorende informatie over compliance, kwaliteitsborging, verificatie en validatie;
  • Uitwisseling van bouwwerkinformatie / areaalgegevens tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over bijvoorbeeld de onderhoudstoestand van het bouwwerk.

De beheercommissie van COINS zet er hoe dan ook op in dat bovenstaande ‘use cases’ een nieuwe versie van COINS nog beter worden gefaciliteerd en COINS beter kan aansluiten op objecttypebibliotheken van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Bron: BIM Loket

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.