Redactie Dinsdag 25 juni 2019

BIMPraat 31 oktober over BIM en materialenpaspoort

De BIMPraat van 31 oktober gaat over Het materialenpaspoort en BIM. Tijdens deze kennissessie vertelt Marijn Emanuel als medeoprichter van Madaster over de filosofie van het platform dat één doel heeft: afval elimineren in de bouwsector. De rol van BIM speelt daarin een belangrijke rol. Dit onderwerp is vooral relevant voor vastgoedeigenaren, ontwerpteams, app-ontwikkelaars en facility management-bedrijven.

Het Madaster is opgericht door zes experts die sinds de oprichting van het platform in 2017 een duidelijke filosofie hebben. Ze willen ervoor zorgen dat materialen in de bouwsector hun identiteit behouden en zodoende voorkomen dat die in de afvalstroom terechtkomen. Madaster is dus een asset-managementsysteem dat materialen toekomst geeft. Dat is volgens een van de medeoprichters Marijn Emanuel ook hoognodig. “Er moet meer inzicht komen en meer worden samengewerkt om de milieu-impact van materialen duidelijk te krijgen”, aldus Emanuel. “Als sector moeten we ervoor zorgen dat de risico’s worden verlaagd en samen werken aan businesscases om de waarde van gebruikte materialen te verhogen. En dat begint met een eerste stap: vastleggen wie welke materialen bezit.”

Neutraal en onafhankelijk

Madaster is neutraal en onafhankelijk, maar ook eenvoudig in gebruik en het is 24/7 beschikbaar. Het is een online platform waar gebruikers zelf een Materiaal Paspoort maken van de eigen gebouwen, ontwerpen of materialen tijdens de bouw. Dit onderwerp is vooral relevant voor vastgoedeigenaren, ontwerpteams, app-ontwikkelaars en facility management-bedrijven maar ook voor bouwbedrijven en andere ondernemingen in de bouwsector.

Tijdens de BIMPraat van 31 oktober spreekt Marijn Emanuel vrijuit over het 'kadaster voor materialen' en de impact van het werk van Madaster op de bouwsector. Uiteraard staat hij open voor vragen van deelnemers aan deze BIMPraat. Het is volgens Emanuel hoog tijd om de lineaire economie te verruilen voor een circulaire. “Alleen een circulair systeem kan afval elimineren. Bovendien behoudt materiaal met identiteit altijd z’n waarde. Waste is material without identity.”

Over de spreker

Marijn Emanuel is begin jaren ’90 aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft afgestudeerd op een zelf geschreven applicatie die ontwerpers kon ondersteunen bij het visualiseren van ontwerpbeslissingen in MiniCad 3D. Vanaf de beginjaren van CAD in de bouw heeft hij zich steeds bezig gehouden met de digitalisering in de ontwerppraktijk. Bij architectenbureau RAU heeft Emanuel zich ontwikkeld van bouwkundig tekenaar tot project-architect en directielid. De Herhuisvesting van Alliander in Duiven (2011-2015) was een van zijn bekendere projecten en circulariteit heeft daarin een dominante rol gespeeld. Als medeoprichter van  Madaster levert Emanuel een bijdrage aan de volgende stap bij het realiseren van een gebouwde omgeving mét toekomst.

Over de BIMPraat sessies

De BIMPraat sessies zijn een podium waar experts maandelijks kennis delen over een actueel onderwerp in relatie tot BIM. Bij de BIMPraat On Tour gaan we op bezoek bij een bedrijf met een voorbeeldfunctie op het gebied van BIM. De bijeenkomsten zijn interactief en informeel.

Informatie en aanmeldenBIMPraat over Het materialenpaspoort en BIM

 


Impressie van de BIMPraat sessies.


Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.