Donderdag 5 september 2019

BIMPraat 4 november over BIM en Juridische kwesties

De BIMPraat On Tour van 14 november gaat over BIM en Juridische zaken. Onderwerpen zijn onder meer het contractueel vastleggen van de verplichtingen als bedrijven werken met BIM. Mr. Jacob Henriquez en Bruno Bartelds spreken in over dit onderwerp en zullen vragen beantwoorden.

Deze BIMPraat vindt plaats in het kantoor van advocatenkantoor Ploum in Rotterdam. Henriquez (foto boven) en Bartelds hebben al eerder (samen) gesproken tijdens een BIMPraat en na die succesvolle sessies is het dit najaar weer tijd voor een BIMPraat over dit belangrijke onderwerp.

De sprekers houden van interactiviteit en zullen veel vragen stellen over BIM bij juridische kwesties. De antwoorden hangen sterk af van de kwaliteit van de gemaakte afspraken. Zoals altijd met juridische zaken. Deze BIMPraat bestaat uit twee delen:

 • BIM bij het aangaan van een overeenkomst
 • BIM bij de oplevering van het werk

BIM en de overeenkomst

Henriquez en Bartelds gaan in deel 1 van de BIMPraat in op BIM bij het aangaan van een overeenkomst. Dit doen ze aan de hand van vragen zoals:

 • Wat zijn de aandachtspunten bij het aangaan van een overeenkomst waarbij met BIM wordt gewerkt?
 • Moet alle informatie in 3D-modellen of is een mix van 2D en 3D mogelijk of misschien juist wenselijk?
 • Wat doe je met tegenstrijdigheden in de aangeleverde informatie en is dat anders in 3D dan in 2D?
 • Wat verwachten aannemers en opdrachtnemers van een BIM dat door de opdrachtgever wordt verstrekt?
 • Welke eisen stelt de NEN aan de informatie die wordt verstrekt?
 • Hoe stellen aannemers en opdrachtnemers vast of die verwachting is waargemaakt en of aan de eisen uit de NEN is voldaan?

Omdat deze vragen vaak te maken hebben met project- en organisatiegebonden verwachtingen, zal een deel van deze BIMPraat aandacht besteden aan het inventariseren van die verwachtingen. En natuurlijk aan de impact van die verwachtingen op het gebruik van BIM in het proces van contractvorming.

BIM en de oplevering

In het tweede deel van de BIMPraat gaan Henriquez en Bartelds in op BIM bij de oplevering van het werk. Zij zullen tevens aandacht besteden aan het As Built-model: het revisiemodel bij oplevering van het gebouw.

 • Wat is een As Built-model en aan welke eisen moet dat voldoen?
 • Wat mag een opdrachtgever daarvan verwachten?
 • En hoe stel je vast dat aan die verwachting is voldaan?
 • Zijn de verwachtingen reëel?

Al met al, dus veel vragen over BIM in de contractsfeer. De BIMPraat sessies zijn altijd interactief dus willen de sprekers tijdens discussie en vragen (samen met de deelnemers) het juridisch kader helder maken.

Info en aanmelden: BIMPraat ON Tour over BIM en juridische zaken

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.