Redactie Vrijdag 4 oktober 2019

BIM in 2020 ook in VMRG kwaliteitseisen en adviezen

De actuele kwaliteitseisen en -adviezen van de VMRG staan online en in de nieuwe versie van 2020 is een hoofdstuk over BIM toegevoegd. Deze eisen worden voortdurend aangepast aan nieuwe normen en regelgeving en de jongste stand der techniek. Bovendien worden ze steeds uitgebreider. Ook zijn er aanpassingen op het gebied van zonwering.

De VMRG is een vereniging van gevelbouwers die in samenwerking met partners in de branche streeft naar een optimaal comfort voor eindgebruikers. Door continue product- en procesverbetering, innovatie, opleiding en service, wordt de waarde van gebouwen op lange termijn gegarandeerd. Sinds 1 oktober staan de eisen voor 2020 online. Officieel zijn deze eisen pas van kracht per 1 januari 2020 maar het staat gebruikers vrij om de VMRG Kwaliteitseisen 2020 nu al van toepassing te verklaren.

De VMRG Kwaliteitseisen zijn de eisen die worden gesteld aan het VMRG Keurmerk. Dit keurmerk wordt door architecten voorgeschreven in bestekken om zeker te zijn van kwaliteitsgevels. Gevels en gevelelementen die door bedrijven met dit keurmerk geleverd worden, voldoen gegarandeerd aan de eisen van de VMRG. Deze bedrijven worden hierop ook door een onafhankelijke organisatie gekeurd. Alle gevelbouwers die aangesloten zijn bij de VMRG hebben het VMRG Keurmerk.

BIM

De VMRG heeft voor komend jaar ook een BIM Uitvoeringsplan en BIM-protocol ontwikkeld die aansluiten op bestaande documenten vanuit de Bouw Informatie Raad en die van Europese normen. Er wordt nog gewerkt aan het Informatie Leveringspecificaties (ILS) Gevelproducten. BIM vormt een nieuw hoofdstuk in de VMRG Kwaliteitseisen. Hierin komen het BIM Uitvoeringsplan, het BIM Protocol en de ILS Gevelproducten aan de orde. Alle BIM-specifieke termen zijn opgenomen in de paragraaf Benamingen zodat verschillende partijen met dezelfde definities voor een bepaalde term werken. Ten slotte zijn ook de normen toegevoegd aan de Normenlijst.

Zonweringen

Voor buitenzonweringen is er een aantal voorbeelden van doek bij ritsscreens opgenomen. Het gaat hier om foto’s met toelichting die duidelijk maken wat er binnen de VMRG Kwaliteitseisen voor dit type zonwering toelaatbaar is. Zonwering vormt al jaren een onderdeel van de VMRG Kwaliteitseisen. Zonweringsbedrijven die aangesloten zijn bij de VMRG en gekeurd zijn op de VMRG Kwaliteitseisen Zonwering mogen zich VMRG Zonwering bedrijven noemen en kunnen hun kwaliteit aantonen met een VMRG Zonwering certificaat.

Bron: VMRG

 


Introductievideo van de vereniging VMRG


Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.