Redactie Vrijdag 4 oktober 2019

BIMPraat: Issuemanagement onmisbaar in BIM-proces

De presentaties en discussie tijdens de BIMPraat over ‘BIM en Issuemanagement’ in september maakten overduidelijk dat issuemanagement onmisbaar is bij het ontwerpen van gebouwen. En dat deze tooling ook waardevol is tijdens de uitvoeringsfase omdat issuemanagement goed werkt om afspraken te verifiëren.

Door Ed den Boer, oprichter Het Nationaal BIM Platform

De deelnemers aan deze volle BIMPraat sessie kregen een heldere uitleg over hoe issuemanagement kan worden ingezet en waarom dit onderwerp belangrijk is. Aanvullend was er de case over issuemanagement op Schiphol. In zijn presentatie ging directeur Ronald de Graan van KUBUS allereerst in op het ontstaan van issue- en foutenmanagement. Hij is ervaringsdeskundige want met de cloudsoftware BIMcollab van zijn bedrijf ondersteunt hij klanten al sinds 2014 met het aanpakken van issuemanagement. “In zichzelf kun je issuemanagement los zien van het BIM-proces”, zei De Graan. “Maar door de complexiteit en omvang van huidige projecten en door de inzet van BIM (modellen) is issuemanagement wel een zeer belangrijke of zelfs een onmisbare stap geworden om de vele issues in het bouwproces te managen.”

Als voorbeeld toonde hij het ontwerp van het nieuwe vliegveld in Koeweit. Daar moeten ruim 300.000 issues worden gemanaged en opgelost. “Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase werken drie issuemanagers fulltime aan het ontdekken, oplossen en managen van issues op dit project. In het verleden gebruikten ze complexe spreadsheets, pleegden veel (onnodige) telefoontjes en stuurden e-mails om BIM-issues te communiceren en te beheren”, legde De Graan uit.

Traceerbaarheid

Inmiddels gebruiken ze BIMcollab. Dit cloudplatform op de open standaard BCF kan data uit verschillende bronnen verwerken en hiermee is volgens De Graan een nieuwe standaard ontstaan om issues te managen. BIMcollab heeft wereldwijd inmiddels ruim 30.000 gebruikers waaronder zowel AEC-adviseurs als aannemers. Veel bedrijven die BIMcollab gebruiken, zijn volgens De Graan vooral blij dat alle issues zichtbaar worden en blijven in het logboek. Zo is snel in beeld wie een issue heeft behandeld en is de juiste en verantwoordelijke persoon makkelijk terug te vinden.

 

BIMcollab is toegankelijk voor alle gangbare software: ARCHICAD, Revit, Tekla, DDS, Navisworks, Solibri etc.

Schiphol

Arjan Toet dook vervolgens in de praktijk van BIM en issuemanagement. Toet is als BIM-adviseur werkzaam op Schiphol en werkt al enige tijd succesvol met BIM. Hij gebruikt BIMcollab om issues te communiceren met betrokkenen in projecten. “BIM is op Schiphol belangrijk in de ontwerpfase van projecten, want dan worden namelijk veel keuzes gemaakt. Tijdens de overdracht van modellen van onze hoofdaannemers zijn er vaak veel vragen en soms blijkt in de uitvoeringsfase dat de praktijk toch net iets anders is dan het model.”

Schiphol beheert en communiceert alle issues met behulp van BCF en BIMcollab met alle betrokkenen voor zowel intern naar extern en vice versa als intern tussen betrokkenen. “BIMcollab als tool geeft ons inzichten in de acties en besluiten die moeten worden genomen en wordt steeds meer uitgerold in de projecten”, aldus Toet die duidelijk enthousiast is over deze oplossing.

Civiele techniek

Eén van de deelnemers aan de BIMPraat vroeg of de tool voor issuemanagement ook inzetbaar is voor civieltechnische projecten en met name als er gebruik wordt gemaakt van de software Civil3D. “In principe kan elke software, ongeacht de discipline, die een BCF-format kan leveren via een API communiceren met BIMcollab. Indien dit nog niet zover is dan kan de leverancier daarvoor zorgen”, aldus De Graan.

Issuemanagement in beheerfase

Eén van de deelnemers sprak de wens uit om BIMcollab ook als issuemanagementtool in te zetten in de beheerfase. Hij moest worden teleurgesteld. “BIMcollab is ontwikkeld als tool voor het managen van issues tijdens het ontwerpproces”, aldus De Graan. “Het wordt tijdens ontwerpfase en de uitvoeringsfase gebruikt maar is niet gericht op het technisch en/of facilitair beheren van gebouwen. Dit staat ook niet op de planning om dit te ontwikkelen. Bestaande programma’s zoals Planon, Ultimo en O-prognose zijn hiertoe beter ingericht”, zo volgde de uitleg van De Graan.

Conclusies

Issuemanagement is een onmisbaar (nieuw) proces om clashes in BIM-modellen en disciplines goede opvolging te geven en op te lossen. De getoonde oplossing met BIMcollab kan middels BCF goed communiceren met de meeste bestaande software tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase en is niet geschikt voor de beheerfase.

Lees ook de opinie: Geen BIM zonder issuemanagement

 


De volgende BIMpraat On Tour gaat over de meerwaarde GIS voor BIM en is op 10 oktober bij Esri in Rotterdam.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.