Toine Bullens Donderdag 7 november 2019

BIM als lid van een uitvoeringsteam

In de delen 1, 2 en 3 van deze serie columns stelde BIM zich aan je voor als nieuw teamlid in onze projecten, lieten we je zien hoe BIM een ontwerpteam ondersteunt en wat de toegevoegde waarde van BIM is bij het maken van begrotingen en planningen. Maar de betrokkenheid van BIM gaat nog verder: ook bij de uitvoering van bouwprojecten vertrouwen we inmiddels steeds vaker op de kennis en kunde van BIM. Het laatste deel van deze serie gaat dan ook over BIM als lid van een uitvoeringsteam.

BIM is niet alleen in staat om informatie met betrekking tot het ontwerp van een gebouw op een gestructureerde manier op te slaan, ook gegevens over bestaande constructies of de omgeving van een bouwproject zijn bij BIM in goede handen. Zeker bij renovatieprojecten denken we bij Brink Management/Advies in dit kader steeds vaker aan BIM. Wanneer een bestaand gebouw wordt ingemeten is BIM in staat de meetgegevens te vertalen naar een uiterst nauwkeurige digitale weergave van de werkelijkheid. Dit vormt vervolgens een goede basis om aanpassingen aan het gebouw te ontwerpen en uit te werken. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van BIM geeft collega’s zo het comfort besluiten te kunnen nemen zonder dat ze daarbij het risico lopen op een later moment voor verrassingen te komen staan.

BIM gebruikt deze informatie niet alleen in de ontwerpfase maar ook tijdens het productieproces: “Ik heb echt een hekel aan verspilling. Waar ontwerpomissies voorheen pas in de uitvoering aan het licht kwamen, geef ik de aannemer in een eerder stadium inzicht in het bouwproces en de integraliteit van het gebouw. Eventuele knelpunten kunnen daardoor worden opgelost voordat de uitvoering begint. Dat heeft een positief effect op de kwaliteit van het eindproduct en zorgt bovendien voor minder onnodige kosten en tijdverlies. Een bijkomend voordeel hiervan is de mogelijkheid tot prefabricage van onderdelen van het gebouw. Ik geef producenten nauwkeurig inzicht in vorm, afmeting en samenstelling van bouwproducten, zodat zij deze onder geconditioneerde omstandigheden kunnen prefabriceren. De kwaliteit van het productieproces kan zo beter worden bewaakt, de bouwtijd op de bouwplaats wordt verkort en er is minder overlast voor de omgeving. Het is toch super dat je door te zorgen voor een efficiënt bouwproces ook een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij?!”

BIM kent niet alleen de vorm, maar ook de exacte locatie van het gebouw en de elementen waaruit het is opgebouwd. Deze locatiegegevens komen goed van pas tijdens het bouwproces. Machines als heistellingen die worden gebruikt bij het heien van funderingspalen kunnen bijvoorbeeld door BIM worden gevoed met coördinaten zodat de palen precies op de juiste plaats de grond in gaan. Best spannend, dit soort automatisering, gelukkig maar dat de betrouwbaarheid van BIM buiten kijf staat!

BIM: “Ook bij de uitvoering van een bouwproject is communicatie volgens mij de sleutel tot succes. Ik loop regelmatig met een directievoerder mee over de bouwplaats. Tijdens deze inspectierondes kan ik precies laten zien waar het gebouw in uitvoering afwijkt van de uitgangspunten die in het ontwerp zijn vastgelegd. We leggen dit dan vast en koppelen de afwijkingen terug aan de aannemer. Door deze manier van communiceren ziet hij direct wat we bedoelen en kan hij gericht actie ondernemen.”


Deze column is de laatste uit een serie van vier visieverhalen van Toine Bullens. Deel 1 is op Het Nationaal BIM Platform verschenen op 15 oktober met de titel BIM als lid van je projectteam. Deel 2 heeft de titel BIM neemt het ontwerpteam bij de hand. Deel 3 is verschenen met de titel BIM brengt planningen en begrotingen tot leven. Bullens heeft deze serie columns ook gepost op LinkedIn.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.