Redactie Donderdag 17 oktober 2019

Interesse voor onderzoek naar koppeling GIS en BIM

Lector Christoph Maria Ravesloot aan de Hogeschool Rotterdam gaat een praktijkgericht onderzoek opzetten naar de manier waarop een koppeling tussen BIM en GIS kan bijdragen aan versnelde energieneutrale renovatie binnen de nieuwe omgevingswet. Hiervoor hebben we eerder een oproep gedaan. Er is nu meer duidelijk over het project.

Sinds de oproep op 9 september hebben diverse bedrijven zich gemeld voor deelname aan het onderzoekwaaronder ICN Solutions, BIMlink en Esri. Bedrijven en organisaties kunnen zich nog aanmelden. Ravesloot nodigt meer partijen uit die interesse hebben kennis te vergaren en delen over de vraag welke toepassingen binnen BIM en GIS nodig zijn om duurzaam bouwen in het kader van de nieuwe omgevingswet te versnellen. Organisaties met een praktisch ‘probleem’, praktijkvraag of een oplossing gerelateerd aan de koppeling van BIM en GIS, kunnen zich melden bij het Nationaal BIM Platform of bij Christoph Maria.

Onderzoek

In het onderzoek gaan docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam gedurende twee jaar samen met onderzoekers uit publieke organisaties en bedrijven onderzoek doen naar wat de koppeling tussen BIM en GIS kan betekenen. De studenten leveren originele denkkracht, de docenten zorgen voor overzicht en inzicht in het onderzoek en Ravesloot bewaakt de praktijkgerichte onderzoeksmethoden. “Iedere twee maanden zullen we een werkconferentie in Rotterdam beleggen, waar we nieuwe kennis en inzichten bespreken en delen. Zo kan iedere deelnemer maximaal bijdragen en maximaal kennis ophalen”, zegt Ravesloot.

Deelnemen aan onderzoek

Lector Christoph Maria Ravesloot heeft eerder succesvolle praktijkonderzoeken uitgevoerd naar duurzame cleanrooms, begroeide daken en naar de volwassenheid en handelingsbekwaamheid op het gebied van BIM binnen bedrijven. Bedrijven kunnen zich via mail aanmelden bij de lector Christoph Maria Ravesloot of met hem bellen op 06 169 106 60.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.