Redactie Woensdag 30 oktober 2019

Digitalisering bouw toegenomen, security blijft zorgenkind

Uit recente enquêtes van de Confederatie Bouw en Orange Belgium blijkt dat de digitalisering van de bouwbedrijven is toegenomen. De basisdigitalisering staat al ver. Ook het aandeel bedrijven dat één of meerdere digitale beheertools gebruikt, groeit. Daartegenover staat dat 70 procent van de aannemers cyberaanvallen beschouwt als een reëel risico.

De basisdigitalisering is vergevorderd in bouwbedrijven. Volgens een gezamenlijke enquête van de Confederatie Bouw en Orange Belgium gebruikt 95 procent van de aannemers mobiele toestellen zoals smartphones en laptops. Deze worden gebruikt om foto’s te nemen van de werf, bedrijfsmails op te volgen en toegang te hebben tot het eigen bedrijfsnetwerk.

Ook geolocalisatie (beter bekend onder de naam "track & trace") is goed ingeburgerd. 45 procent van de respondenten traceert de locatie van personeel, voertuigen of materieel in realtime. Dit gebeurt om mobiliteitsvergoedingen te berekenen, helpt tegen verlies en diefstal en zorgt voor een efficiënt beheer van materiaal.

Digitale toepassingen zitten in de lift

Andere digitale toepassingen zijn minder ver doorgedrongen. Begin 2017 gebruikte iets minder dan 15 procent van de bouwbedrijven geconnecteerde beheertools. Inmiddels gebruikt naar schatting 20 procent van de aannemers ERP (Enterprise Resource Planning). In 2017 was BIM bekend en geïmplementeerd in minder dan 5 procent van de bouwbedrijven. Nu kan naar schatting een kleine 10 procent ermee werken.

Bouwbedrijven hebben dus nog een flinke weg af te leggen op het gebied van digitalisering. Slechts een kwart voorziet bijvoorbeeld een 4G-router voor mobiele connectie op de werf. Nog minder bedrijven werken met een VDSL-verbinding of Wifi Hotspot. Ook virtual en augmented reality, robots, 3D-scanning, artificiële intelligentie en drones worden slechts in een kleine minderheid van de bouwbedrijven toegepast.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie, reageert: "De digitale transitie van onze sector verloopt niet voor alle technologieën even snel, maar ze is volop bezig. Dit heeft niet alleen voordelen voor de bouwbedrijven en hun klanten. Het schept namelijk ook nieuwe en uitdagende banen op alle niveaus, wat de bouw aantrekkelijker maakt als werkgever.” De Mûelenaere vervolgt: “Het is voor de Confederatie van essentieel belang dat alle bouwbedrijven kunnen profiteren van deze evolutie. Daarom organiseren we samen met het WTCB de beurs Digital Construction Brussels op 23 en 24 oktober."

Geolokalisatie-oplossingen als koploper

Niet alle aannemers zien de mogelijkheden van digitale oplossingen. 59 procent van de aannemers oordeelt dat ze te weinig informatie hebben over digitale oplossingen en ongeveer een derde heeft niet genoeg interne competenties in huis. In iets mindere mate (16 procent) spelen ook de kosten mee. Het valt bovendien op dat in slechts 27,5 procent van de bouwbedrijven iemand is aanwezen die verantwoordelijk is voor de digitale transformatie. Dit neemt niet weg dat de aannemers wel degelijk de voordelen zien. Niet alleen wat betreft de centralisatie van informatie (63 procent), maar ook wat betreft sneller werken (60 procent) en fouten vermijden (47 procent).

“Net zoals elke andere sector is ook ‘de bouw’ gebaat met digitale vernieuwingen”, aldus Werner De Laet, Chief B2B, Wholesale en Innovation Officer bij Orange Belgium. Hij vervolgt: “Denk bijvoorbeeld aan geofencing: het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van GPS. Dit is een geolokalisatie-oplossing die het mogelijk maakt om datgene wat binnen een werf circuleert te controleren. Dat is uiteraard enorm handig voor bedrijven uit de bouwsector.” De Laet: “Er zijn trouwens ook bedrijven die al vergevorderd zijn in digitalisering in de bouwsector. Een veelvoorkomend aandachtspunt blijft echter cyber security.”

Bang voor cyberaanvallen

Aannemers zijn zich bewust van de schaduwzijde van de digitalisering. Volgens de enquête van de Confederatie en Orange Belgium denkt 69 procent dat cyberaanvallen een niet te negeren risico vormen. Een ruime meerderheid (84 procent) beschermt dan ook het netwerk. Een nog grotere groep (87 procent) beveiligt toestellen zoals laptops en smartphones. De online beveiliging besteden ze het liefst extern uit. 40 procent kiest voor een externe partner voor cyberbeveiliging.

Bron: Orange

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.