Redactie Donderdag 31 oktober 2019

GWW-CAD krijgt nieuwe updates en functies

GWW-CAD heeft een update gekregen naar versie 1.0.8. Met deze tool kan makkelijker en vooral sneller worden getekend conform de NLCS. Volledig volgens de NLCS-richtlijn worden KLIC-meldingen of geografische informatie op een eenvoudige manier vanuit de PDOK omgezet naar een projecttekening. In deze versie 1.0.8 zijn gebruikerswensen verwerkt, nieuwe functies toegevoegd en problemen hersteld.

Nieuwe functionaliteit

In deze nieuwe versie 1.0.8 is een tabblad met instellingen toegevoegd. In de toekomst wordt dit tabblad nog verder uitgebreid. Hier kan worden geselecteerd welke opties wel of niet wilt geactiveerd dienen te worden. Zo kan GWW-CAD nu niet alleen de laatst gebruikte objecten onthouden, maar ook de waardes die door de gebruiker zijn ingesteld zoals status, discipline, element en schaal. Ook kan een NLCS-object na het selecteren direct in de ontwerptekening geplaatst worden zonder dat deze eerst actief gemaakt is. Zo gaat het ontwerpen nog sneller.

Gebruikerswensen

In deze nieuwe versie van GWW-CAD zijn een aantal gebruikerswensen ingevuld. Zo zijn de NLCS-lagen nu ook voorzien van een lijndikte die overeenkomt met de peninstellingen. Bij het automatisch inladen van een ondergrond vanuit de BGT verschijnen direct de juiste lijndiktes. Dat maakt het presenteren van tekeningen, plots en prints weer gemakkelijker. Dit geldt ook voor niet-zichtbare lagen.

Verder zijn er verbeteringen toegevoegd aan de NLCS-teksten en de ‘leaders’ waardoor deze nu beter leesbaar zijn geworden. GWW-CAD maakt nu direct de juiste stijl aan voor de dimensions en de leaders. De teksthoogte, pijlpunten en aanhaallijnen van de leaders zijn gelijk getrokken met de bemating, zodat deze goed geplaatst worden. De beschikbare teksthoogtes conform NLCS zijn 1.8 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 5.0 / 7.0. Leaders links en rechts komen nu ook overeen en de tekstkleuren zijn ingesteld conform de NLCS.

Ook zijn er twee extra schalen toegevoegd. In de NLCS-handleidingen werden er nog twee extra schaalmogelijkheden benoemd, om grote overzichten makkelijker op papier te zetten. Deze schalen (1:250 en 1:1250) zijn nu toegevoegd aan het keuzemenu.

Tijdens de installatie worden de NLCS plot style tables meegeleverd (.ctb). Tijdens het plotten kan worden gekozen voor een bepaalde stijl. Deze keuze wordt vervolgens automatisch verwerkt.

Preview afbeeldingen object

Bij het selecteren van een laag, symbool of arcering in GWW-CAD zijn de afbeeldingen (preview) goed zichtbaar. Dit maakt het zoeken naar het juiste object makkelijker.

Verbeteringen in taludarceringen

Er zijn nu twee keuzes voor taludarceringen. Er kan gekozen worden voor een gelijkmatige verdeling over de beide lijnen, of voor loodrechte lijnen vanuit de basispolylijn.

Template

Daarnaast is er een GWW-CAD Template toegevoegd tijdens de installatie, zodat standaard instellingen makkelijker te bereiken zijn. Met het template staan de RD-coördinaten direct goed bij het openen van het project. Ook worden de Microsoft Bing-maps ingeladen in de achtergrond. Zo kan direct naar de projectlocatie gegaan worden. Let op: Voor de functionaliteit met Bing-maps moet er met Autodesk ID zijn ingelogd.

Bugfixes

GWW-CAD zorgde soms voor een crash van het CAD-programma. Uiteraard is dit niet de bedoeling. Na veel testen zijn consultants achter het probleem gekomen en is dit verholpen. Ook het plaatsen van de legenda gaf soms problemen. Dit is ook opgelost.

Bron: CAD & Company

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.