Jacob Henriquez Dinsdag 5 november 2019

BIM en juridische kwesties

Opdrachtgevers hebben niet altijd dezelfde informatieverplichtingen ten aanzien van een ontwerp dat ze aan een aannemer verstrekken. Waar dit van afhankelijk is, leert u tijdens BIMPraat van 14 november die gaat over juridische contracten in de bouwsector. Wees gerust, de bijeenkomst wordt leerzaam, praktisch, interactief met veel ruimte voor vragen. Aarzel dus niet en meld u aan.

De informatieverplichtingen van opdrachtgevers is mede afhankelijk van de vraag of er een overeenkomst is gesloten waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten 2005 (“UAV-GC 2005”) of de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (“UAV 2012”) van toepassing zijn verklaard.

Op grond van de UAV-GC 2005 heeft de opdrachtgever verder alleen een verplichting om gegevens te verstrekken aan de opdrachtnemer die deze nodig heeft om de prestatie te kunnen uitvoeren indien de opdrachtnemer zelf niet over de mogelijkheid beschikt die informatie via andere kanalen te verkrijgen. Daar staat tegenover dat de opdrachtgever op grond van de UAV 2012 verplicht is om (tijdig) onder andere de benodigde tekeningen beschikbaar te stellen aan de opdrachtnemer die de aannemer in staat stellen het werk tot in onderdelen nauwkeurig uit te voeren.

Werken met BIM

Veel bedrijven vragen zich af hoe dit in zijn werk gaat als zij werken met een BIM-model, al dan niet in combinatie met 2D-documenten. Daar gaan we tijdens de BIMPraat op 14 november over spreken. Maar ook over de verplichtingen van opdrachtgevers op het gebied van informatievertrekking bij het gebruik van een BIM-model. En wat te doen wanneer het BIM-model andere informatie bevat dan een verstrekte 2D tekening? Maar ook: welke eisen stelt de NEN 2574 1993 aan het ontwerp?

Zoals altijd met juridische zaken zijn er veel vragen over BIM bij juridische kwesties. De antwoorden komen op 14 november bij deze BIMPraat.

 


Over deze BIMPraat

De BIMPraat van 14 november staat onder leiding van specialisten Bruno Bartelds van Het BIM Instituut en mr. Jacob Henriquez, die werkzaam is als advocaat en partner Bouwrecht bij Ploum advocaten en notarissen. De bijeenkomst vindt plaats op locatie bij Ploum in Rotterdam.

Informatie en aanmelden: BIMPraat over BIM en juridische contracten

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.