Team liNear NL Woensdag 4 december 2019

liNear lanceert Versie 20 met ondersteuning Open BIM

liNear heeft recent Versie 20 van haar ontwerpsoftware uitgebracht. Behalve bestaande koppelingen met native workflows, biedt liNear Versie 20 ook ondersteuning voor workflows in Open BIM. De software is bij uitstek geschikt voor de planning, coördinatie en workflow van doorvoeringen.

In de bouwsector groeit het aantal implementaties van BIM in planningsprocessen van bedrijven. Hierbij is er steeds meer vraag naar uniforme normen en standaarden voor de planning van sparingen en doorvoeringen. Platformonafhankelijke workflows en open processen voor het documenteren en archiveren van bestanden konden tot op heden vaak alleen door middel van tijdrovend handwerk worden gerealiseerd. Dit komt doordat de gebruikte software in de regel is ontwikkeld op eigen gepatenteerde interfaces voor uitwisseling van informatie. Vaak voldoet die software niet aan de aanbevelingen voor huidige BIM-normen. Hierdoor is exclusief gebruik van native bestandsformaten problematisch bij de uitwisseling van data.

BCF-norm buildingSMART

De onlangs verschenen norm DIN SPEC 91391, die is ontwikkeld door buildingSMART, beveelt dan ook de norm BIM Collaboration Format (BCF) vanaf versie 2.x aan. Hierin zijn functionele eisen voor een gemeenschappelijke dataomgeving (CDE; bijv. conform VDI 2552 of DIN EN ISO 19650) vastgelegd.

Workflows gebaseerd op BCF

liNear V20 voor Revit voldoet aan de hoge eisen van openheid en procesgerichtheid en biedt zo een toekomstbestendige oplossing. Speciale constructietools maken workflows op basis van BCF mogelijk voor de planning van sparingen en doorvoeringen. Dit creëert open processtructuren voor de doorvoerplanning en goedkeuring. Dit is ook direct inzichtelijk voor alle betrokken partijen in het ontwerp- en bouwproces.

Bij de ontwikkeling van liNear V20 is gewerkt met het basisprincipe dat workflows met andere platforms niet mogen leiden tot verlies van het gebruikersgemak door Revit-gebruikers. Dit dilemma kan ontstaan als BCF-exportbestanden uit liNear worden aangevuld met zogenaamde snippet-uitbreidingen die geometrische informatie bevatten voor het aanmaken van daadwerkelijke doorvoeringen.

Constructie en export naar BCF

liNear V20 bevat bovendien speciaal ontwikkelde constructietools voor het maken van planningen. Met deze tools kunnen gebruikers gemakkelijk clashes oplossen. Ook zien ze voorstellen voor doorvoeringen, inclusief de aan te brengen afstanden en mogelijkheden om deze eventueel te verbinden. Vervolgens kan de planning als BCF worden geëxporteerd. Het geïntegreerde invoerdomein ‘Verslagen en Taken’ in liNear biedt vervolgens de mogelijkheid om individuele voorstellen voor doorvoeringen te verrijken met informatie, zoals commentaren en screenshots.

liNear Void Manager

liNear biedt gebruikers tevens de gratis tool liNear Void Manager. Hiermee beschikken projectleden over een directe classificatie van voorstellen en kunnen ze doorvoeringen in een Revit-architectuurmodel aanmaken. Ze kunnen Void Manager tevens gebruiken als makkelijke en directe rapportagetool richting degene die verantwoordelijk is voor het ontwerp- of bouwproject. De informatie die in de BIM-snippets is opgeslagen, kan dan makkelijk worden geëvalueerd. Gebruikers hebben voor de communicatie dus alleen een BCF-bestand nodig.

Workflows gebaseerd op IFC

Bedrijven die niet werken met BIM-modellen in Revit, maar naar een IFC-model in andere software willen refereren, hebben met de export-optie van liNear V20 bovendien de mogelijkheid om naast BCF ook de provisorisch vervallen voorwerpen als eigen IFC-model te exporteren. Met deze optie kunnen de benodigde instellingen met één druk op de knop worden uitgevoerd conform de IFC-specificaties. Bij speciale eisen kunnen de eigen instellingen voor de IFC-export uit Revit uiteraard te allen tijde worden gebruikt. De parameters die door de liNear-software aan provisorisch vervallen voorwerpen toegekend zijn, kunnen hierbij eenvoudig naar eigen benamingsconventies worden geherdefinieerd met behulp van het geïntegreerde parameterbeheer.

Classificatie importeren

Wanneer de controle van de voorgestelde doorvoeringen is afgerond, beveelt liNear bij voorkeur de coördinatie aan van het TGA-model met het geactualiseerde BCF-bestand. In dit proces kunnen gebruikers de status van de voorgestelde doorvoeringen afstemmen aan de hand van de classificatie-informatie. Op de plattegrond wordt dit proces duidelijk aan de hand van een kleurcodering. Volgens een stoplichtsysteem veranderen geaccepteerde voorstellen in groen. De afgewezen voorstellen worden rood. De verschillende categorieën kunnen via de schermweergavebesturing gericht worden in- en uitgezoomd.

Toekomst

Na een geslaagde coördinatie met het BIM-model profiteren gebruikers ook in de toekomst van de geslaagde planningsprestaties. De informatie over afgewezen voorstellen voor doorvoeringen kan bij latere projecten namelijk ook nuttig zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat er wijzigingen aan de systemen moeten worden uitgevoerd. In reeds afgewezen regio’s blijft een vergunning voor bouwkundige ingrepen ook in het verdere verloop van het project onwaarschijnlijk. Bedrijven besparen in sommige gevallen dus kostbare tijd wanneer gebruikers direct proberen een alternatief leiding tracé te vinden. Verder biedt het meenemen van geaccepteerde voorstellen voor doorvoeringen ook de mogelijkheid om de deelmodellen achteraf te controleren en worden mogelijkerwijs overbodig geworden doorvoeringen zichtbaar.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.