Redactie Dinsdag 10 december 2019

Vink Bouw implementeert BIM op vernieuwde wijze

Vink Bouw heeft een vernieuwende kijk op het samenwerken, ontwikkelen en realiseren van gebouwen. Ook de manier waarop zij veranderingen in het bedrijf implementeren, is bijzonder. Vink Bouw noemt zichzelf dan ook “ondernemend bouwer" in plaats van aannemer.

Soms bouwt het bedrijf in opdracht, maar meestal ontwikkelen en bouwen zij zelf, met alle bijbehorende risico’s en verantwoordelijkheden. Om BIM te verweven in hun DNA hebben zij een eigen aanpak. Ernst Bouma deelt zijn kijk op het implementeren van nieuw gedachtegoed zoals BIM en vertelt hoe zij, onder andere met hulp van CAD & Company, deze verandering succesvol hebben doorgevoerd. 

BIM-ontwikkeling

De BIM-ontwikkeling binnen een organisatie is een omvangrijk en langdurig proces. Bouma vertelt: “Start met kleine concrete stappen. Begin met een Proof of Concept. Wij hebben eerst deels onze werkwijze aangepast, zoals het integreren van BIM in onze primaire processen. Op dit moment zijn wij volop bezig om de richtlijnen van de ISO 19650 in onze processen te verwerken.” Het implementeren van BIM-gedachtegoed is echter niet altijd een lineaire ontwikkeling. Zo heeft Vink Bouw in 2014 heel bewust de BIM-ontwikkeling gepauzeerd. Het bedrijf miste intern de draagkracht en de bouwpartners waren er evenmin klaar voor. Twee jaar later werden de BIM-ontwikkelingen vervolgd met verschillende opleidingen. Zo heeft Ernst Bouma zelf een Post-HBO BIM-coördinator en BIM-management training gevolgd. Maar niet alleen Bouma ging op zoek naar meer kennis, ook de meeste medewerkers op kantoor hebben hun kennis uitgebreid.

Investeer in kennis 

Kennis is essentieel om te innoveren. Deze kennis is soms intern beschikbaar, maar vaak kan deze het beste van buitenaf ingeroepen worden. Ga op zoek naar partners die jouw bedrijf vooruit kunnen helpen. CAD & Company heeft bij Vink Bouw verschillende trainingen verzorgd. Van BIM-management tot praktische kennis voor werkvoorbereiders. Zo hebben een aantal werknemers ook een Revit training op maat gevolgd, speciaal aangepast aan de wensen en werkprocessen van de projectcoördinatoren van Vink Bouw zelf. Deze en andere trainingen worden nog steeds op regelmatige basis gegeven. Zo blijft de kennis up-to-date.

Voor het opleiden van hun eigen werknemers heeft Vink Bouw een online Academy, een online leeromgeving. Onder dezelfde vlag worden nu ook offline klassikale trainingen gegeven aan externe partners, door zowel Vink Bouw zelf of softwarepartijen en andere kennisorganisaties, zoals CAD & Company. Door deze investering wordt de samenwerking verbeterd en kennis gedeeld. Zo wordt de informatie beter aangeleverd en verlopen projecten soepeler. Bouma verklaart: “Innoveren is geen éénrichtingsweg. Door samen te werken kun je versnellen en uiteindelijk samen groeien.”

Leer van fouten

“Fouten maken is niet erg, als je er maar van leert” aldus Bouma. “En als je experimenteert met kleine ideeën, heb je in principe niet te maken met hoge kosten”. Samen met CAD & Company heeft Vink Bouw in 2018 getest of ze papierloos konden bouwen met BIM360, maar er misten nog essentiële functies. BIM360 werd niet direct afgeschreven, alleen gepauzeerd. Ook timing is belangrijk bij de implementatie van nieuwe innovaties. Ondanks dat het resultaat van deze BIM360 test negatief was, beschouwt Vink Bouw dit nog steeds als waardevol. Bouma legt uit: “Een idee zonder actie is niets waard. Je moet het eerst proberen om de waarde te kennen. En als een idee nu niet werkt, verwerpen we dat niet meteen, maar parkeren we het tijdelijk.”

Omarm nieuwe technologie 

“Dat we het altijd zo doen, is absoluut geen reden om niet te veranderen” stelt Bouma. Blijven innoveren zorgt ervoor dat jouw organisatie bij blijft. Daar hoort ook het onderzoeken van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt bij. Bouma is op dit moment de mogelijkheden van CAD in de cloud aan het onderzoeken, een online omgeving voor AutoCAD, Inventor, Revit of Civil 3D.

Neem het hele bedrijf mee

Om een grote transitie, zoals BIM, door te voeren is er support nodig vanuit de volledige organisatie. Het is belangrijk om de afstand tussen de werknemers in het bedrijf zo klein mogelijk te houden. Zo ben je op de hoogte van elkaars wensen en frustaties en ontstaat er een platform om het werk leuker te maken en te verbeteren. Vink Bouw doet dat onder andere door ambassadeurs aan te stellen binnen de organisatie, mensen die zelf enthousiast zijn over het idee. Deze vormen samen een kopgroep die gaan onderzoeken of dit idee kan slagen. Na het uitwerken kan het idee getest worden tijdens een of meerdere projecten. Bevalt dit? Dan wordt het stap voor stap uitgerold binnen de rest van de organisatie. Doordat de kopgroep zelf positief is over het nieuwe idee wordt het sneller door de gehele organisatie gedragen en blijft het niet op één plek of bij één persoon. Zo wordt draagvlak gecreëerd binnen de volledige organisatie voor het adopteren van een nieuwe werkwijze. Met BIM heeft Vink Bouw een stap gezet richting een complete datastroom waar iedere afdeling de benodigde informatie uit kan halen en in kan stoppen.

Schakel hulp in 

“Probeer je niet te verzetten tegen verandering, maar omarm het. En vooral niet alles zelf willen doen. Je moet doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt.”, aldus Bouma. Hij vertelt dat als Vink Bouw zelf niet over de juiste kennis of kunde beschikken, er wordt gezocht naar de juiste partner. Zo is onder andere CAD & Company sparringpartner en coach voor ingewikkelde vraagstukken en ondersteunt het bedrijf waar Vink Bouw dat nodig heeft. Vink Bouw maakt ook regelmatig gebruik van afstudeerstudenten. Zij doen onder andere onderzoek naar verschillende BIM-raakvlakken, zoals kosten, planning en de bouwplaats. Zo kunnen zij de versnelling maken met de combinatie van jong talent en ervaren bouwdeskundigen.

Klaar voor de toekomst

Door op deze manier nieuw gedachtegoed te implementeren, heeft Vink Bouw stappen gemaakt, zoals digitale verbeteringen op kantoor en de bouwplaats en natuurlijk werken met BIM. Met de nieuwe digitale middelen en werkwijzen hebben zij het vertrouwen gekregen om grotere projecten aan te gaan, zoals de Drie Koningen silo’s in Amsterdam. Vooraf is met hulp van CAD & Company het gebouw volledig ingescand met een 3D-scan. Zo was er direct accurate data beschikbaar. Maar Vink Bouw blijft continu bezig met nieuwe ontwikkelingen zodat zij klaar zijn voor de toekomst. BIMmen en 3D-scannen zijn daar slechts twee voorbeelden van.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.