Redactie Maandag 6 januari 2020

NL/SfB verricht update aan classificatie installatietechniek

De expertcommissie van de NL/SfB beheerorganisatie heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan een update van de classificatie voor het onderdeel installatietechniek, meldt STABU op haar website.

In 2018 is gestart met het traject om te komen tot een update van de installatietechnische hoofdstukken van NL/SfB. Volgens STABU was er veel vraag uit de markt om een vernieuwing voor deze onderdelen uit te voeren en beter te laten aansluiten bij de huidige stand van techniek en gebruik. Begin 2019 is een consultatieronde geweest waarin commentaar en inzichten zijn verzameld uit de markt.

De expertcommissie NL/SfB heeft deze input gebruikt om een afgewogen vernieuwing door te voeren en alle wensen zo goed mogelijk een plaats te geven. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de hoofdstukken 5 en 6.

Vernieuwingen

In de nieuwe versie zijn de volgende bestanden beschikbaar:

  • Een versie van de nieuwe hoofdstukken met release notes van de wijzigingen ten opzichte van de oude versie.
  • Een nieuwe versie van de 5 tabellen (0-4) van de NL/SfB waarin Tabel 1 is bijgewerkt naar de nieuwste versie van installatietechniek.
  • Een toelichting op deze nieuwe uitgave.

Ondanks dat er nog een aantal details is aan te vullen willen wij u graag deze nieuwe lijst beschikbaar stellen zodat u hier vast mee aan de slag kunt.

Dit jaar wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

  • Voltooiing van de Engelse vertaling van de nieuwe onderdelen
  • Uitgebreide definities van de nieuwe onderdelen.
  • Voorbereiding op de volgende vernieuwingen die gaan op andere onderdelen van de NL/SfB.

Bron: STABU

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.