Redactie Vrijdag 21 februari 2020

Rekenregels waterverbruik uitgebreid

Op initiatief van Techniek Nederland heeft een expertgroep aanvullende rekenregels opgesteld om een goede schatting te maken van het waterverbruik. De rekenregels waterverbruik voor utiliteitsbouw zijn hiermee uitgebreid.

De uitbreiding betreft hotels (vleugels waar zich enkel kamers bevinden), zorginstellingen (verschillende wasregimes) en kantoren (invoerparameter aantal toiletten i.p.v. aantal werknemers). Daarnaast kunnen de rekenregels voor studio’s (in de rekenregel woongebouwen) ook toegepast worden op studentenwoningen.

Betere waterkwaliteit

Het is van belang dat het ontwerp van drinkwaterinstallaties zo goed mogelijk aansluit bij het verwachte waterverbruik. Op die manier kan het materiaalgebruik efficiënter en kan in sommige gevallen ook het energiegebruik lager. Maar een op het verbruik afgestemde installatie is vooral van belang voor een betere waterkwaliteit. Rekenregels helpen de installateur bij het ontwerp om een nauwkeurige inschatting te maken van het waterverbruik.

Bron: Techniek Nederland

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.