Redactie Woensdag 18 maart 2020

Techniek Nederland tegen verbod werk achter voordeur

Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties, en Netbeheer Nederland hebben het voornemen geuit om monteurs geen werkzaamheden meer achter de voordeur te laten verrichten, tenzij er sprake is van werkzaamheden met een spoedeisend karakter. Techniek Nederland vindt dit een onnodig plan, dat tot grote vraaguitval zal leiden. De ondernemersvereniging heeft hierover op dinsdag 17 maart met de genoemde organisaties intensief contact gehad.

Voornemen moet van tafel

Werkzaamheden achter de voordeur kunnen volgens RIVM en de overheid gewoon blijven plaatsvinden. Uiteraard moeten monteurs daarbij wél de algemene instructies voor persoonlijke hygiëne in acht nemen. Door zulke werkzaamheden niet meer toe te staan, zouden de woningbouwcorporaties en netbeheerders de werkgelegenheid volgens Techniek Nederland direct schaden en de continuïteit van veel bedrijven in gevaar brengen. Het voornemen moet wat hen betreft dus zo snel mogelijk van tafel. Techniek Nederland verwacht vandaag (woensdag 18 maart) al meer informatie te kunnen geven in een dagelijkse update.

Bron: Techniek Nederland

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.