Redactie Dinsdag 24 maart 2020

Hoogconjunctuur slaat om in crisis

De hoogconjunctuur in de technieksector is in een week tijd omgeslagen in een crisis. Dit blijkt uit een quick scan van Techniek Nederland.

1.200 ondernemers hebben de quick scan ingevuld, waarmee Techniek Nederland de actuele stand van zaken in de technieksector in beeld heeft gebracht. Een respons van bijna 25 procent in amper drie dagen tijd onderstreept nog eens de impact van de coronacrisis.

Alarmerende uitkomsten

De uitkomsten van de quick scan zijn terug te vinden in de headlines van vrijwel alle landelijke media. Onder meer NOS, BNR Nieuwsradio, het Financieele Dagblad, Trouw, Cobouw en diverse vakmedia schenken aandacht aan het alarmerende beeld dat uit de quick scan naar voren komt. De hoogconjunctuur in onze sector is in een week tijd omgeslagen in een crisis. De volledige resultaten van het onderzoek zijn op de bronpagina van Techniek Nederland te vinden.

Informatie voor ministerie van Economische Zaken

Techniek Nederland kan de uitkomsten van de enquête zeker gebruiken bij de gesprekken met politiek Den Haag. Daar kon men direct gevolg aan geven, toen het ministerie van Economische Zaken Techniek Nederland vroeg naar de actuele stand van zaken in de sector.

Van toezeggingen naar daden

Techniek Nederland heeft de resultaten inmiddels ook gedeeld met de collega-koepelorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Met deze cijfers uit de installatiebranche kan de druk op de ketel worden gehouden in Den Haag. Het kabinet heeft een aantal positieve toezeggingen gedaan; de quick scan laat zien dat die toezeggingen zo snel mogelijk tot daden moeten leiden. Het is met name belangrijk dat leden van Techniek Nederland die in de knel zitten, op héél korte termijn gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling voor werktijdverkorting. (Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud).

Techniek Nederland dankt respons

De snelle en massale respons heeft waardevolle informatie opgeleverd. Techniek Nederland bedankt iedereen voor het invullen van de quick scan. De komende dagen en weken zullen er vaker vragen worden voorgelegd. De antwoorden leveren gegevens op die als onderbouwing kunnen dienen om alle belangen nog beter te kunnen behartigen.

Bron: Techniek Nederland

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.