Redactie Dinsdag 19 mei 2020

Ontwerpteams presenteren analyses Amsterdamse stadsranden

Vijf ontwerpteams hebben in opdracht van de BNA een analyse gemaakt van de stadsranden van Amsterdam. De ontwerpteams lieten zien waar volgens hun interpretatie de stadsrand loopt, hoe deze zich verhoudt tot de stad en het omliggende landschap, en wat hier de vraagstukken zijn die om aandacht en om een ontwerpvisie vragen.

De analyses laten zowel harde stadsranden (waar stad en land direct op elkaar ‘botsen’) als hybride tussengebieden (waar zich andere functies en betekenislagen manifesteren dan in stad of landschap) zien, aldus de BNA. Ze leverden dan ook een breed palet aan denkrichtingen op, die als basis dienen voor een volgende stap in de visieontwikkeling voor Amsterdamse stadsranden.

Waar het team van UNStudio wil onderzoeken of de grens kan worden vormgegeven als een ‘Hyper-edge’, een verdichtte rand waar de ‘biotopen’ aan beide kanten van de grens van profiteren, stelt het team van Harvey Otten Architectuur zich juist tot doel stad en land op een meer harmonische manier te combineren.

De visies worden op de website van de BNA verder uitgelicht. Lees via onderstaande link meer.

Bron: BNA

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.