Redactie Donderdag 25 juni 2020

Verslag BIMPraat bestekschrijven: ‘BIM krijgt extra dimensie’

Bestekschrijven heeft niet de aandacht van de bouwsector die het verdient. Toch zijn het wel deze mensen die de kwaliteit van een project mede bepalen, want bestekschrijvers leggen immers de technische product- en werkomschrijvingen vast in een bestek. Met de komst van BIM veranderen hun werkzaamheden en dit werk zou door automatisering een stuk eenvoudiger kunnen zijn. Hoewel de werkelijkheid vaak anders is, bleek tijdens de BIMPraat van afgelopen donderdag dat BIM een extra dimensie geeft aan specificeren.

Door Ed den Boer, oprichter Het Nationaal BIM Platform 

De input die bestekschrijvers de afgelopen jaren aan softwareontwikkelaars hebben gegeven, lijkt (eindelijk) zijn vruchten af te werpen. In de BIMPraat over specificeren en controleren van BIM-objecten waren sommige deelnemers afgelopen donderdag blij verrast dat de mogelijkheden zelfs groter zijn dat ze hadden verwacht. De deelnemers aan deze BIMPraat waren voornamelijk bestekschrijvers, architecten en leidinggevenden en de demo van het online S-Bestek was voor de meesten een verademing. Wat volgde was een bijzonder interactieve discussie met veel tevreden geluiden over de mogelijkheden van het specificeren in BIM, ofwel ‘het nieuwe bestekschrijven’.

BIM-objecten controleren in IFC volgens de BIM Basis ILS

IFC is een eenduidige internationale taal voor data-overdracht en is al jarenlang in ontwikkeling. Bijna alle BIM-gerelateerde modelleringssoftware kan in- en output voor IFC genereren en lezen. Er zijn diverse IFC-checkers op de markt die de output van een BIM-model kunnen checken op de ingegeven IFC-data. “Als IFC-viewer gebruik ik onder andere BIM Vision, maar je kan daarnaast ook BIMCollab of Solibri Anywhere gebruiken”, vertelde Koert Schonewille van IAA Architecten en gastspreker van deze BIMPraat. Mocht je het IFC-bestand uitgebreid(er) willen checken, dan zijn er softwarepakketten als Solibri Office en Simplebim beschikbaar.

“Het is van belang om de controle op de NL-SfB-codering in het IFC-bestand goed uit te voeren om te kunnen specificeren. Als uitgangspunt wordt de BIM Basis ILS gebruikt en dan in het bijzonder de NL-SfB coderingen. Binnen de NL-SfB module van S-Bestek wordt de structuur van het bestek automatisch opgebouwd”, zo vertelde Paul Buchter van Systhema in de duo-presentatie.

Koert Schonewille is senior bestekschrijver en kwaliteitscoördinator en legde in de presentatie uit hoe hij zijn werk heeft kunnen innoveren door het gebruik van S-Bestek. “Het werk als bestekschrijver is nu nog leuker geworden. Het specificeren kan nu volledig online volgens de vertrouwde STABU-methodiek maar dan nu slimmer. Je kan de gelinkte specificaties door middel van URL’s altijd terugvinden in het verrijkte IFC BIM-model. De data is gekoppeld aan een object, ruimte of gebouw (als geheel) en is bruikbaar in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw, vanaf ontwerp tot en met beheer en zelfs sloop van het gebouw”, zo vertelt Koert Schonewille enthousiast.

Specificeren BIM-objecten middels STABU2

Voor het specificeren van de BIM-objecten wordt de methodiek van STABU2 gehanteerd en worden de bouwkundige specificaties gekoppeld aan objecten in BIM. Het IFC-bestand wordt gecontroleerd op de BIM Basis ILS en met name op het gebruik van de NL-SfB coderingen. De specificaties worden gekoppeld aan objecten of kunnen in geval van afwerkingen gekoppeld worden aan ruimtes (IfcSpace). In S-Bestek kan je de specificaties van afwerkingen op een slimme manier koppelen aan ruimtes.

 

Bi-directioneel

De koppeling vanuit het geüploade IFC BIM-model naar de database van het bestek werkt vice-versa ofwel bi-directioneel. Een bestekschrijver kan dus vanuit de software S-Bestek direct naar het betrokken object of de ruimte in het model ‘springen’. De geïntegreerde viewer in S-Bestek laat namelijk de geselecteerde objecten visueel zien. Het IFC BIM-model kan verrijkt met de extra ‘Property Sets’ van S-Bestek worden gedownload. Het IFC BIM-model is daarmee steeds beter te begrijpen en ook te gebruiken voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud. Specificaties worden vastgelegd en gekoppeld aan object en/of ruimte en/of gebouw en zijn vanuit het verrijkte IFC BIM-model beschikbaar.

Extra mogelijkheden software

Directeur Paul Buchter van Systhema Informatietechnologie en mede-eigenaar van S-Bestek, gaf als toetje nog een kijkje in de ontwikkelingen van S-Bestek voor de nabije toekomst. Systhema werkt momenteel hard aan een koppeling van S-Bestek met verschillende specifieke applicaties in de cloud om gegevens in het vervolg maar één keer (ja, u leest het goed) in te voeren. “We halen het bestek, of de bouwspecificaties, nu volledig uit zijn isolement”, vertelde Buchter. “Zo koppelt S-Bestek nu al met software voor klantspecificaties (PvE) van BriefBuilder en Relatics maar ook bijvoorbeeld met het veelgebruikte planningsprogramma KYP. Ook kan alle informatie worden ontsloten met het online gebouwdossier op het platform van BIMlink. Op de planning staan meer koppelingen met applicaties voor gebruiks-, installatie en onderhoudsspecificaties. Deze ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en komen dit najaar op de markt.”

Conclusies

De mogelijkheden van de besteksoftware hebben de laatste twee jaren een enorme vlucht genomen. Het product van S-Bestek is daar een voorbeeld van. Tijdens de vorige BIMPraat over bestekschrijven in maart 2018 leek de onthutsende conclusie dat de ontwikkelingen heel traag gingen en dat STABU, Spexx en andere besteksoftware onvoldoende inspeelde op de wensen van bestekschrijvers. Deelnemers hebben nu echter gezien dat de mogelijkheden er nu wel zijn en dat er zelfs meer mogelijk is gemaakt voor bestekschrijvers. De vraag is of bestekschrijven (oftewel specificeren) nu zowaar een ‘sexy’ vak wordt. Het vak heeft nu in ieder geval wel een duidelijker en waardevollere plek in de verschillende bouwfasen. En zo kan de bestekschrijver een actievere bijdrage leveren aan het ontwerpen, uitvoeren, beheren en onderhouden van bouwprojecten.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.