Redactie Donderdag 16 juli 2020

‘Proces is belangrijkste, tools zijn onderschikt’

Construsoft bestaat 25 jaar en voor die gelegenheid spreekt Het Nationaal BIM Platform met een openhartige oprichter Jan Fennema. In deel 3 van dit drieluik geeft de algemeen directeur zijn visie op de toekomst van de bouwsector. “BIM gaat steeds meer om het modelleren van processen. Klanten hebben behoefte aan ontzorging en dit bereiken we met een gestroomlijnd proces gericht op de speerpunten van hun bedrijf.”

Interview Jan Fennema naar aanleiding van 25-jarig jubileum Construsoft (deel 3/3)

 

Interview door Ed den Boer

Wat is je visie op de toekomst van de bouwsector?

“Prefabricage en robotisering zullen nog verder worden doorgevoerd, waarbij betere en meer unieke gebouwen toch efficiënt worden geproduceerd. Het parametrisch ontwerpen zal een vlucht nemen. Voor de bouwplaats zal er industrieel gebouwd moeten worden, waarbij zuiver gepland kan worden en zowel kraan, bouwplaats en volgorde meer zullen worden geoptimaliseerd voor alle disciplines op de bouwplaats.”

De bouw zal op een nieuwe manier (moeten) gaan werken. Welke rol speelt Trimble Connect in die nieuwe manier van werken?

“Trimble Connect brengt de data samen en maakt die gegevens met een eenvoudige Unique Identifier beschikbaar voor iedereen. Uiteindelijk moet de bouw kunnen werken zonder tekeningen, ook zonder 2D digitale tekeningen. Ik zie een groot voordeel in het publiceren van maatlijnen in de 3D-omgeving waarbij de maatvoering Just In Time wordt weergegeven. In de bouwsector is informatiemanagement steeds belangrijker. De sector gaat steeds meer denken in volledige processen in plaats van puntoplossingen. Het gaat erom die puntoplossingen te borgen in bedrijfsbrede processen zodat iedereen beschikt over de informatie die voor zijn taken in het proces van belang zijn. Data in de goede context plaatsen, zorgt voor betere en gedegen besluitvorming. Het is belangrijk dat deze besluitvorming ook geborgd en herleidbaar is. De nieuwe manier van werken gaat vooral over het procesmatig toepassen van projectinformatie. Trimble Connect speelt hierin de rol van CDE (Common Data Environment, red.) en maakt het mogelijk om te werken rondom één bron van waarheid. Omdat Trimble Connect een open platform is, kunnen klanten een ecosysteem creëren met verschillende tools rondom één informatiebron. Die informatie moet voor iedereen in het proces op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn. Van directeur tot uitvoerder. Clouddiensten zorgen ervoor dat specialistische informatie beschikbaar is voor iedereen in het proces. Door het beschikbaar maken van data en gegevens en het afbreken van data silo's worden de coördinatie en het projectmanagement op elk punt verbeterd."

Wat staat de verdere ontwikkeling van BIM in de weg? Onvoldoende integratie tussen de oplossingen van marktpartijen, opkomst van clouddiensten?

“Mensen, tijd, begrip, traditie. De techniek staat het zeker niet in de weg. Onze visie is dat de BIM-modellen niet met alle revisies samenkomen in een modelleerpakket maar in een cloud-oplossing. Deze moeten dan wel de hoge datadichtheid aankunnen. Ik verwacht dat uiteindelijk alles 100 procent gemodelleerd wordt en niets meer aan het toeval op de bouwplaats wordt overgelaten. Vaak zien bedrijven de implementatie van BIM als een kostbaar en tijdrovend proces. Dat maakt de ontwikkeling moeilijker. Daarnaast stoppen bedrijven hun informatie nog steeds in silo’s door het toepassen van losse tools. Clouddiensten kunnen ervoor zorgen dat al deze losse informatie met elkaar in verbinding staat en voor iedereen beschikbaar is.”

Wat is de houdbaarheid van de term BIM? Dit is immers vooral een technologie en klanten hebben steeds meer behoefte hebben aan ontzorging en (cloud)diensten?

“BIM gaat steeds meer om het modelleren van processen. Wij gebruiken de term Virtual Design en Construction of VDC, voor het modelleren, managen en beheren van het hele bouwproces. De BIM-modellen zijn daar een waardevol onderdeel van. BIM begint steeds meer een kapstok te worden om van alles aan op te hangen. Er zijn ook al verschillende betekenissen van de term. De klant heeft veel behoefte aan ontzorging en dit bereiken we met een gestroomlijnd proces gericht op de speerpunten van het betreffende bedrijf. Het proces is het belangrijkste, de tools zijn onderschikt en ter ondersteuning.”

Construsoft is aanwezig in 30 landen. Welke ambities heb je nog?

“Ambities genoeg! Ik denk dan aan verdere uitrol van onze producten in zowel gebruikers als de sector. Staal en prefab beton lopen vrijwel overal goed. Voor hout en 3D-wapening zijn er nog enorme onbenutte kansen met onze software. Er zijn nog veel marktontwikkeling en kennisoverdracht nodig om ver te komen. Voor de infra markt, zowel bruggen als tunnels, is Tekla nog te weinig in gebruik in de meeste landen binnen ons verzorgingsgebied. Terwijl in Noorwegen al volledige bruggen zonder tekening gebouwd worden, hebben we hier nog een omslag te maken.”

Denk je eraan om de scepter over te dragen?

“Ik ben nu 58 jaar en zie dat nog lang niet gebeuren, maar ik zal ook niet nog eens 25 jaar doorgaan. Mijn rol is natuurlijk wel veranderd maar er is nog te veel te doen. Bovendien vind ik, dat ik de mooiste baan ter wereld heb. Er wordt steeds meer overgedragen aan sterke teams, zowel bij Construsoft Benelux als in onze buitenlandse vestigingen.”

Is de coronapandemie een bedreiging voor Construsoft?

“Het coronavirus treft natuurlijk de hele wereld en is qua gezondheid een bedreiging. We moeten daar voorzichtig mee zijn. Ik heb vertrouwen in de manier hoe dit wordt aangepakt. Zakelijk biedt het zeker kansen op het gebied van digitalisering. We hebben laten zien dat Construsoft goed voorbereid was. Ook onze kantoren in het buitenland zijn in de basis goed opgebouwd en kunnen zelfstandig groeien. Wel mis ik de interactie met inspirerende klanten en projecten. Zeker de productie- en bouwplaats bezoeken en laten zien waar we het voor doen.”

 

‘Grootste bedreiging is dat mensen alleen maar bedreigingen zien’

 

Wat zou je, terugkijkend, anders hebben gedaan?

“Ik zou het zo opnieuw doen! Met de kennis van nu zou ik misschien iets minder voorzichtig zijn geweest en sneller gaan investeren omdat ik heb geleerd dat internationale schaalvergroting meer voordelen biedt en de stabiliteit van Construsoft enorm heeft vergroot.”

 


Dit is deel 3 van een drieluik over 25 jaar Construsoft op basis van een openhartig interview met algemeen directeur Jan Fennema.

Lees deel 1 (dinsdag 14 juli 2020)

Lees deel 2 (woensdag 15 juli 2020)

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.