Redactie Maandag 14 september 2020

Antea zorgt met Model Based Tendering voor minder faalkosten

Antea Group heeft de innovatie Model Based Tendering bedacht om de faalkosten in de bouw te verminderen. In een afstudeeronderzoek heeft Pim Verhagen voor de Haagse Hogeschool die innovatie in opdracht van Antea volledig uitgewerkt. In theorie heeft de methode volgens Verhagen en Antea al veel toegevoegde waarde en met de studie kan de waarde ervan ook in de praktijk worden getoetst.

Op basis van dit onderzoek doet Verhagen aanbevelingen over het gebruik van Model Based Tendering in de praktijk. Model Based Tendering is een manier om volledig digitaal te kunnen aanbesteden. Hierbij is een digitale omgeving opengesteld voor inschrijvers. Deze omgeving vervangt het traditionele contract door het overgrote deel van de vraagspecificatie te verwerken in het model. Op die manier is het mogelijk om alle eisen, functies en bijlages te versterken door er een visueel object aan te koppelen in het model. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het model bij alle informatie over het project te komen en om vanuit een eis naar het object te gaan van de desbetreffende eis. Verder is het ook mogelijk om alle vragen in deze omgeving te stellen en deze direct te koppelen aan de objecten waar de vraag over gaat.

Het toepassen van Model Based Tendering geeft vele voordelen. De belangrijkste volgens het onderzoek zijn: minder informatieverlies, duidelijkheid, centrale database, minder faalkosten, juridische geldigheid en het starten van een integrale BIM level 3 samenwerking.

Risico’s

Verhagen beschrijft in zijn onderzoek de mens en de kosten als grote risico’s voor de inzet van Model Based Tendering. Ook voor deze twee risico’s is het belangrijk om een praktijkstudie te doen, zodat duidelijker is of mensen er mee willen werken en of de voordelen opwegen tegen de kosten. Als de praktijkstudie succesvol is, kan Model Based Tendering volgens Verhagen ook worden uitgebreid naar andere contractvormen of andere onderdelen van een project. Te denken valt naast aanbesteden dan aan de uitvoering en zelfs de beheer- en onderhoudsfase.

Communicatie en voorbereiding

De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit onderzoek van PriceWaterhouseCoopers uit 2013. Hierin wordt gesteld dat faalkosten nog altijd veel voorkomen in de bouw en dit is in de sector ook algemeen bekend. Uit het onderzoek blijkt dat 97 procent van de bouwprojecten nog steeds faalkosten heeft.

Faalkosten hebben volgens het onderzoek van Verhagen vaak twee oorzaken: communicatie en slechte voorbereiding. De problemen bij communicatie zitten vooral in miscommunicatie tussen verschillende partijen. “Een opdrachtgever wil iets, een architect bedenkt iets anders en de aannemer bouwt weer iets anders”, aldus Verhagen in het onderzoek. “Deze communicatie moet beter kunnen verlopen waardoor er ook een betere voorbereiding gemaakt kan worden.”

Onderzoeksvraag

Tegen de achtergrond van faalkosten heeft Verhagen in opdracht van Antea de volgende onderzoeksvraag gesteld: Wat is de toegevoegde waarde van Model Based Tendering?’ Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft hij eerst een literatuurstudie gemaakt naar de belangrijkste onderwerpen van Model Based Tendering en voorbeeldprojecten. Met deze kennis zijn 23 interviews afgenomen met vakmensen binnen Antea en buiten het bedrijf. Op basis van de antwoorden is een Programma van Eisen opgesteld om de digitale softwareomgeving vorm te geven en te bepalen wat de software moet kunnen en hoe het met elkaar moet werken.

Model Based Tendering Environment

Met dat Programma van Eisen is vervolgens een tabel opgesteld met de belangrijkste functies en eisen waar een Model Based Tendering Environment aan moet voldoen om het succesvol te maken. Deze eisen gaan over de digitale omgeving en komen uit de interviews en het vooronderzoek.

Samen met deze tabel zijn zes programma’s en alle mogelijke combinaties daartussen bestudeerd. Hier is een top 3 uit gekomen, namelijk (op volgorde): Briefbuilder met BIM360 en B&S VISI, Relatics met BIM360 en VISI en tot slot de winnaar Neanex met Relatics, SharePoint en B&S VISI. De keuze voor de combinatie met Neanex is gekozen omdat deze voldeed aan 82 procent van de eisen, het de mogelijkheid biedt om een centrale database te creëren waarin alle informatie samen komt en omdat er binnen deze combinatie al bepaalde koppelingen bestaan die, tot nu toe, alleen gebruikt worden in andere fases zoals de uitvoering.

De winnaar is vervolgens getoetst aan alle gestelde eisen én die binnen de scope van het afstuderen vallen. De conclusie is dat de software in ieder geval voldoet aan 82 procent van de eisen en de omgeving, afhankelijk van de resultaten uit een toekomstige praktijkstudie, aan 100 procent van de eisen binnen de scope van dit onderzoek.

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.