Redactie Vrijdag 2 oktober 2020

FMIS-leveranciers presenteren nieuwe uitgangspunten voor BIM-uitwisseling

Zes FMIS-leveranciers presenteren deel 2 van een serie whitepapers over de uitwisseling van BIM met hun systemen. In de whitepaper gaan de leveranciers in op de tweede fase van de levensfase van gebouwen, namelijk het gebruik in het beheer en onderhoud. Deze fase is volgens hen relevant, omdat het voor veel gebruikers van een FMIS noodzakelijk is te weten of zij de data uit een BIM actueel kunnen houden.

Dit document kan naast deel 1 meegestuurd worden bij trajecten waar BIM vanuit de beheerders kan worden ingezet, bijvoorbeeld als bijlage in een BIM-protocol.

Totstandkoming whitepaper

Deel 2 is tot stand gekomen als project van het FMN Expertteam Technologie. In verschillende (remote) workshops is aan de tekst gewerkt en uiteindelijk is deze ook met gezamenlijke klanten besproken. De leveranciers willen na deze publicatie nog verder met een deel 3 over het hergebruik van informatie aan het einde van de levenscyclus, waarbij gedacht kan worden aan uitwisseling met grondstoffenplatformen als Madaster.

De whitepaper kan via de pagina van het FMN Expertteam Technologie worden gedownload.

Bron: FMN

Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.