Redactie Donderdag 3 december 2020

Bouwend Nederland organiseert online congres en viert 125-jarig bestaan

Bouwend Nederland presenteert op 7 december tijdens het online congres ‘Nu Bouwen aan Morgen’ de resultaten van de toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’. Met deze verkenning wil de branchevereniging ondernemers handvatten bieden om hun eigen strategie voor de toekomst te bepalen. Tijdens het congres viert Bouwend Nederland tegelijkertijd het 125-jarig bestaan van de werkgeversclub van bouwbedrijven.

Door de verscherpte coronamaatregelen heeft Bouwend Nederland gekozen voor een volledig online congres. Deelnemers kunnen zelf een interessant programma samenstellen op basis van de verschillende programmaonderdelen. Aan de hand van 4 centrale thema’s, Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie- en infrastructuur, Toekomst van werk, Waarde van bouwen, is voor elk onderwerp een debat ingericht met interessante sprekers.

Dringende maatschappelijke opgaven

Nederland staat namelijk voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven?

Online congres

Het online congres op 7 december begint om 14:30 met een plenaire opening. Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen zet het belang van de toekomstverkenning voor de sector neer, waarna Joep Rats, Directeur Beleid & Vereniging, dieper ingaat op de inhoud van de toekomstverkenning. Hij geeft daarop  meer uitleg over de uiteenlopende toekomstbeelden per thema. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zet vervolgens haar visie op de toekomst van de bouw en infra uiteen.

Per thema wordt vervolgens een debat georganiseerd met een moderator en twee gasten. Tijdens deze debatten kunnen online kijkers vragen stellen en laten beantwoorden door de gasten in de paneldiscussie.

Rond 16:45 deelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar toekomstvisie in een interview met Maxime Verhagen.

125 jaar Bouwend Nederland

Het online congres wordt afgesloten met de viering van het 125-jarig bestaan van Bouwend Nederland en haar rechtsvoorgangers. De vereniging van bouwbedrijven kent namelijk een lange en roerige geschiedenis.

Lees via onderstaande link verder voor een uitgebreide beschrijving van deze geschiedenis.

Meer informatie over het online congres is hier te vinden.

Bron: Bouwbeurs


Reacties

Login om reacties te kunnen lezen en een reactie te kunnen plaatsen.